LBS Science Park ska ha sitt säte i Varberg och fungera som en inkubator och produktionsfabrik för nya webbkoncept. Tanken är att koncepten sedan ska knoppas av i självständiga bolag.

– Bland det första LBS Science Park kommer göra är att analysera en rad traditionella och svårföränderliga branscher för att se hur vi kan rita om kartan med hjälp av innovativa internetverktyg för gemene man, säger Rickard Eriksson, som efter tio år lämnade Lunarstorm i september.

– Ett talande exempel är hur bostadsmäklarbranschen konkurrensutsattes av webbtjänster under förra året. Liknande exempel kommer vi märka även i andra branscher.

Rickard Eriksson äger en fjärdedel av det nystartade bolaget. Övriga ägare är Ljud och Bildskolan i Varberg, Robert Bengtsson, som bland annat startat nyhetsbevakaren Retriever, samt Varbergs Sparbank.

– Den speciella it-atmosfären i Varberg, som har byggts upp under de senaste 10 åren, bäddar för nya framgångar. Detta tillsammans med den kombination av talanger som LBS Science Park radar upp, har gjort att Varbergs Sparbank valt att investera i bolaget, säger bankens vd Henrik Johansson.