Det visar färska siffror från amerikanska tidningen CIO Magazine.

Två tredjedelar, eller 63,6 procent, har inga planer på att investera i något av alternativen. Av dem som kan tänka sig uppgradera till Office eller Vista uppger 20,7 procent att de först utvärderar priser och utbildningskostnader innan de investerar.

15,8 procent har bestämt sig för att uppgradera Office eller till Vista, men endast 8,3 procent uppgraderar bådadera. Endast 5,8 procent uppgraderar enbart till Office 2007 och 1,7 procent köper bara Vista.

Enligt CIO sjönk investeringsplanerna avseende årets kommande 12 månader bland it-cheferna, i en prognos som lades under slutet av förra året. I genomsnitt spår it-cheferna en ökning av investeringarna med 5,8 procent, att jämföra med prognosen på 6,5 procent under kvartalet dessförinnan.

– Nedgången är i linje med andra undersökningar som visar att företagen minskar investeringarna 2007, säger Gary Beach, chefredaktör för CIO till IDG News. En ljuspunkt är att två tredjedelar av it-cheferna investerar mer i tillväxt och innovation.

Under senaste tolvmånadersperioden har it-budgetarna stigit med 65,8 procent, vilket kan jämföras med kvartalet innan då budgetarna hade ökat med fem procent jämfört med förra tolvmånadersperioden. Hårdvara är högsta prioritet när det gäller framtida investeringar, följt av lagring och säkerhet.

Fakta

Inte heller svenska storföretag kommer snabbt uppgradera till Windows Vista, visade en sammanställning som CS gjorde i december.

Teliasonera, Nordea, Ericsson, Skanska och Handelsbanken säger alla att att Vista är intressant, men att konkreta beslut om en uppgradering ligger långt fram i tiden.

– Vi jobbar just nu med att uppgradera till en gemensam plattform och har då valt Windows XP. Av säkerhetsskäl vill vi vara en ”follower” när det gäller sådana här saker, sade Magnus Norrström, an­sva­rig för it inom Nordea­koncernen då.