Länsrätten i Stockholm har beslutat att ”behandlingen av ip-nummer i Antipiratbyråns verksamhet är att anse som behandling av personuppgifter”. Som skäl anges att ip-nummer går att härleda till personnummer.
Domen medför att Datainspektionens beslut från 2005 fastslås och att Antipiratbyråns verksamhet även i fortsättningen lyder under personuppgiftslagen, pul.

Något stopp för verksamheten blir det dock inte: Datainspektionens undantag som tillåter Antipiratbyråns verksamhet kvarstår men den övervakas av Datainspektionen.
Spelar det någon roll vad länsrätten beslutar om ni helt enkelt kan bevilja undantag gång på gång?

– Vad länsrätten har beslutat är ju att vårt ursprungliga tillsynsbeslut från 2005, där vi förelade Antipiratbyrån att upphöra med verksamheten, det gäller. Det var det som överklagades och det är det som nu är fastställt, säger Magnus Bergström, jurist vid Datainspektionen.

Han anser också att Datainspektionens beslut att tidsbegränsa undantaget till 2008 visar att den ser högst allvarligt på Antipiratbyråns verksamhet. I beslutet om undantag står det att ”det är fråga om en omfattande behandling av uppgifter som sker med teknik i snabb utveckling.

Det är svårt att säkert överblicka konsekvenserna av ett undantag. Därför finner inspektionen skäl att tidsbegränsa undantaget.”

– Alternativet hade varit att ge ett undantag som gäller för alltid, säger Magnus Bergström.

Antipiratbyråns chefsjurist Henrik Pontén säger att länsrättens beslut inte har någon praktiskt inverkan på verksamheten.
– Vi ville få utlåtandet prövat och nu har länsrätten sagt sitt. Vår verksamhet är upplagd så att den klarar Datainspektionens inspektioner, säger Henrik Pontén.
Men vore inte poängen med en lyckad överklagan att Datainspektionen inte längre skulle ha kunnat övervaka er verksamhet?

– Jo, men de skulle gärna ha fått komma hit och ta en kopp kaffe ändå.