Under år 2006 översteg antalet registrerade se-domäner för första gången en halv miljon, visar en sammanställning från II-stiftelsen. Det innebär en 40-procentig ökning jämfört med 2005.

För första gången står privatpersoner och inte företag för en majoritet av registreringarna – en trend som kommer hålla i sig, tror stiftelsens vd Danny Aerts.

– Det är en tydlig trend att allt fler privatpersoner väljer att skaffa sig en egen identitet på internet i form av ett personligt domännamn för e-postadress, webbplats eller blogg, säger han.

Årets första registrering på nyårsnatten, tennisarmbåge.se, registrerades av en privatperson. Dessutom följer nyårsnattens första domän två andra trender: Den innehåller ett svenskt tecken, precis som 50 000 av det gångna årets nyregistreringar. Dessutom är den en så kallad parkerad domän, full med annonser men tom på riktigt innehåll.

Det ökande antalet domännamn administreras av allt färre ombud. Sedan II-stiftelsen införde nya betalningsregler i december förra året har antalet ombud sjunkit från omkring 380 till drygt 200.