Mellanchefer spenderar alldeles för mycket tid på att leta information. Och när de väl hittat vad de är ute efter är informationen ofta felaktig. Det är slutsatsen av en undersökning utförd av konsultföretaget Accenture.

Mer än 1000 mellanchefer på stora företag i USA och England fick svara på frågor om hur de samlar, använder och analyserar information. Slutsatserna visar att mellanchefer i snitt spenderar två timmar om dagen med att leta information. Mer än hälften av vad de hittar visar sig vara värdelöst.

Bara hälften av alla svarande anser att företaget de jobbar för är bra på att avgöra vilken information som behövs var. Tre av fem påstår att de ofta missar viktig intern information eftersom de helt enkelt inte kan hitta den.

Enligt undersökningen har it-cheferna det jobbigast av alla. 42 procent säger att det främsta hindret för att hitta rätt är ”för mycket information”, samt att mindre än hälften av informationen de hittar har något som helst värde.

Samtidigt spenderar ungefär hälften av alla it-chefer nära en tredjedel av sin arbetstid med att leta efter relevant information – mer än någon annan yrkesgrupp.