I Holland planerar man att använda e-röstningsmaskiner från tillverkaren Sdu i de kommande provinsvalen i mars. I oktober testades mer än 1200 e-röstdatorer från tillverkaren, som inte uppfyllde de krav man ställt. Bland annat kunde radiosignaler från datorerna avlyssnas på 20 till 30 meters avstånd och tillverkarens tillstånd drogs in.

Nu anser dock det holländska inrikesministeriet att Sdu-datorerna kan användas i provinsvalen, som ändå inte brukar ha så högt deltagande.

It-experter från gruppen Wij vertrouwen stemcomputers niet (vi litar inte på röstningsdatorer) som sätter sig emot e-röstning menar maskinernas svaga punkt är att de använder Windows XP och trådlösa modem. Förra året avslöjade gruppen att datorerna kunde fås att registrera felaktiga valresultat, rapporterar The Register.