FRA ska få avlyssna all tele- och datatrafik som passerar nationsgränsen.

I dag får FRA avlyssna samtal och datatrafik genom luften, alltså via radio eller satellit. Nu vill försvarsdepartementet att FRA ska få avlyssna signaler som sänds via kabel över gränserna.

Förslaget kan tyckas rimligt. Vilken väg en signal skickas är inte avgörande för om den ska få avlyssnas. Enligt DN har partiledarna i regeringen gett grönt ljus till att lagförslaget föreläggs lagrådet.

Med det har stött på patrull hos bland andra justitiedepartementet, säkerhetspolisen och registernämnden (som ska övervaka hur säkerhetspolisen använder personuppgifter).

De tre instanserna anser att lagförslaget passerar gränsen för hur staten kan inkräkta på den personliga integriteten och rättsäkerheten. FRA och Kontoret för Särskild Inhämtning (KSI, det heligaste i den svenska militära underrättelsetjänsten), vill kunna avlyssna samtal och datakommunikation av två skäl. Dels vill man ha bättre möjlighet att undersöka direkta hot mot den svenska säkerheten, dels vill man kunna delta i byteshandel med underrättelseinformation i högre utsträckning än i dag.

USA och Storbritannien har ett gemensamt system för avlyssning, Echelon, med rötter i det kalla kriget. Det omfattar radio, satellit och kabeltrafik och är mycket avancerat.

Underättelsetjänster på båda sidor av Atlanten har anklagats för att använda Echelon för att kringgå förbud mot att spionera på den egna befolkningen. Enligt belackarna byter man helt enkelt tjänster och information med varandra.

Om lagförslaget går igenom underlättar det för FRA och KSI att kunna delta i byteshandel, där utländska underrättelsetjänster avlyssnar trafik som intresserar FRA och KSI, i utbyte mot att FRA avlyssnar trafik som intresserar de utländska underrättelsetjänsterna.

Det är knappast en ordning som gynnar integriteten för oss svenskar.