International Telecommunication Union, ITU, som är ett underorgan till FN, klubbade i fredags igenom en ny standard för dsl, digital subscriber line.

Very high bit rate dsl2, vdsl2, medger kommunikation på upp till 100 Mbit/s, både vid upp- och nedladdning. I dag hanterar de flesta bredbandsnät överföring på ett fåtal megabit per sekund hos kunden.

Standarden klarar röst, videokonferenser, tv och video on demand. En stor fördel är att den kan användas i kopparnäten och kräver alltså inte en utbyggnad av infrastrukturen till fibernät, enligt ITU.

Vdsl2 används i dag av två amerikanska operatörer, SBC Communications och Bellsouth. Flera planerar att satsa på standarden. I stället för att ersätta hela det gamla kopparnätet med fiber, bygger de ett fibernät, men använder sig av kopparnät den sista sträckan fram till hushållen.

Från 1,5 till 100 Mbit/s
Bellsouth ligger redan långt framme i sina planer på vdsl2, uppger talesmannen Brent Fowler.

– Vi planerar att omvandla hela vårt nätverk kring vdsl2. Det innebär att vi ökar överföringshastigheten från 1,5 till 100 Mbit/s.

Tills nätet är utbyggt ska Bellsouth erbjuda adsl2, som klarar upp till 24 Mbit/s.

Även SBC planerar att snabba upp sitt bredbandsnät, säger företagets talesman Michael Coe.

– Abonnenterna får minst 20 Mbit/s och i vissa områden mycket mer. Det beror på avståndet till noderna och andra faktorer. Vårt projekt Lightspeed innebär att 17 miljoner hushåll ska konverteras till vdsl2 inom de närmaste två åren.

Även Qwest är intresserat av vdsl2, men väntar tills leverantörerna lanserar nätverksutrustning som är kompatibel. Verizon går motsatt väg och planerar att bygga ett fibernät ända ut till hushållen.

IDG News
bearbetad av Martin Wallström

Fakta

Tyska halvledartillverkaren Infineon Technologies erbjuder det första chipset som är helt kompatibelt med nya vdsl2-standarden.
Vdsl2 kan leverera upp till 100 Mbit/s, både vid upp och nedladdning och kan bli en nyckelteknik i införandet av triple-play, alltså en kombination av överföring av data, röster och tv.
Infineons teknik heter Vinax. Den är helt kompatibel med standarden adsl2+ och är avsedd för överföringshastigheter upp till 25 Mbit/s. Bredbandstillverkare som använder Vinax kan uppgradera sina dsl-nätverk successivt genom att byta ut korten till vdsl, samtidigt som konsumenterna kan fortsätta att använda modem som är anpassade till adsl2+.