För att reglerna ska följas i högre grad föreslås att näringsidkare som inte informerar enligt konstens alla regler ska betala en marknadsstörningsavgift.

Konsumenten ska heller inte vara bunden av ett distansavtal om informationen brustit.

Dessutom ska konsumenten inte bara slippa att betala för en vara som inte uttryckligen beställts – utredningen föreslår att konsumenten också ska få behålla varan, under förutsättning att den inte levererats av misstag. Konsumenten ska inte heller behöva betala för tjänster som utförts utan att ha beställts.

Utredningen tycker inte att avtal ska behöva bekräftas skriftligt av konsumenten för att gälla, inte heller när det gäller byte av telefonoperatör eller förval ska det krävas skriftlig fullmakt.

Däremot vill den att konsumenterna bör utbildas mer om vad som gäller och utredningen förordar att Konsumentverket och lokala konsumentvägledare håller i de insatserna.

Tillsynsfrågorna bör också få hög prioritet hos Konsumentverket som bör få resurser till den förstärkta tillsynsverksamheten.