- Pratar vi om övervakning modell Echelon är risken att man skulle behöva fylla hela Gotland med diskarrayer, säger Mikael Kuisma på Ping Research, ett företag som specialiserat sig på system för trafikövervakning.

Försvarets radioanstalt, FRA, har sedan andra världskriget bedrivit signalspaning för att möta utländska hot. Men den ansvariga myndigheten, Försvarsdepartemetet, anser att lagstiftningen som reglerar signalspaningen är föråldrad eftersom den internationella kommunikationen i allt högre grad flyttar från satelliter till kablar.

Nu är siktet inställt på internet, en kursändring som FRA haft som inriktning under en längre tid.

Men det är en gigantisk uppgift att gå över från att lyssna på radio till att skanna internet, något som skulle innebära helt nya utmaningar och en rejäl uppgradering av serverparken. Enligt flera av de experter CS varit i kontakt med är det i praktiken omöjligt att övervaka all datatrafik.

– Man måste ha i åtanke att väldigt mycket av e-posttrafiken har sitt ursprung i andra länder. Det finns exempelvis 500–600 mejl-klienter, typ Hotmail som måste övervakas. Det krävs en del datorkraft och ohyggligt mycket disk för att klara detta, säger en säkerhetsexpert med god insyn i FRA.

Ping Researchs verksamhet startade 1999 då Mikael Kuisma och ett par kollegor började utveckla ett system för att kartlägga trafikflöden hos internetleverantörer. Den produkt som nu säljs har funktioner för att bygga trafikprofiler utifrån data som samlas in på strategiska ställen i nätet, exempelvis logg från routrar, brandväggar och nätsniffning.

– Trafikanalys handlar om att mäta förekomsten av alla trafikströmmar, det vill säga vem som pratar med vem, när och vad men utan att gå in i innehållet i trafiken. Det är tämligen görbart, säger Mikael Kuisma.

Men om man även vill analysera informationen i sig blir det svårare.

– Här skulle det krävas mycket stora mängder disk och externa lagringsenheter för varje knutpunkt. Att sedan i realtid kunna gå in och göra en analys av dataströmmarna kan jag inte ens fantisera om, säger Mikael Kuisma.

Han är dessutom tveksam till värdet av att gå in och titta på vad som finns i datafilerna.

– Med enkla metoder går det att skydda känsligt data såpass att varken FRA eller NSA skulle kunna ta del av det.
Ingen på FRA vill i dagsläget kommentera kritiken mot att övervakningsuppdraget skulle vara omöjligt att genomföra.

Fakta

  • Försvarets radioanstalt hoppas få tillstånd att övervaka all internettrafik som strömmar till och från Sverige.
  • Experter anser att detta kräver stora investeringar i system för övervakning och lagring av data.
  • När myndigheten för något år sedan uppgraderade den Sun-baserade datorparken hamnade man på 20-i-topp listan över världens kraftfullaste datorer enligt www.top500.org. I dag finns inte anläggningen med på listan.
  • FRA har cirka 700 anställda och ett anslag på 514 miljoner kronor för budgetåret 2007.