Att få tillgång till TV3 var nämligen ett krav i det ursprungliga avtalet som skrevs för snart två år sen, menar Canal Digitals pressansvarige Ulrika Hultgren:

– Det var vår intention från början att vi skulle få TV3. Vi bjöd in till dans, kan man väl säga.

Men enligt Viasats Sverige-vd Ulrik Bengtsson har något sådant avtal aldrig funnits:

– Det är helt felaktigt. Det är förmodligen en efterkonstruktion eftersom det inte blivit som de tänkt sig, säger han till Computer Sweden.

Osämjan kring de båda kanalerna är ett bakslag för både Viasat och Canal Digital. I dagsläget kan ingen digital-tv-operatör erbjuda ett komplett digitalt kanalpaket med båda TV3 och Kanal 5, trots att nedsläckningen av det analoga tv-nätet har pågått i mer än ett år. Om mindre än två månader släcks det analoga tv-nätet i Stockholmsområdet.

Com Hem skrev nyligen avtal för att sända Kanal 5 digitalt. Viasat har dock fortfarande ensamrätt på TV3. Bolaget har tidigare förespråkat en öppen marknad där alla operatörer har tillgång till samtliga kanaler. Det gäller dock bara hela marknaden, menar Ulrik Bengtsson.

– Vi vill hitta en lösning som gäller alla plattformar för TV3, säger han.

Men är inte det här att skjuta er själva i foten om ni nu förespråkar delade kanaler?

– Jag kan gärna ta in Kanal 5 på iptv även i fortsättningen. Men jag ser ingen anledning att ändra på vår hållning när det gäller alla plattformar.