– Vi vill utsätta Boxer för konkurrens och paketera och sälja marksänd digital-tv som vi själva vill, säger Anders Nilsson, Sverige-vd på Viasats moderbolag MTG.

Som CS nyligen berättade står digital-tv-operatörerna Viasat, Canal Digital och Com Hem i startgroparna för att bli så kallade sms-operatörer som själva sköter leverans, marknadsföring och prissättning av digital-tv. Planerna har hittills stoppats av Boxer, som vägrat sluta avtal om att sköta operatörernas åtkomstkontroll om man inte samtidigt anlitar Boxer som SMS-operatör.

Nu trappar Viasat upp striden genom att anmäla Boxer till Konkurrensverket. Boxers agerande strider mot såväl konkurrenslagen som EG-fördraget, hävdar Viasat.

– Eftersom regeringen inte gör något tar vi saken i egna händer och går till Konkurrensverket, säger Anders Nilsson.

Sedan EU-kommissionen i oktober meddelade att den beslutat stämma Sverige för Boxers monopol på åtkomstkontroll har regeringen enligt Anders Nilsson ”slutat kommunicera med omvärlden” i frågan. Operatörerna har påtalat för regeringen att för att monopolet ska brytas måste även sms-marknaden avregleras, men inte fått ett svar.

– Det är djupt otillfredsställande med tanke på att vi är mitt i nedsläckningen av det analoga nätet. Varje dag som går är en förlorad dag så länge Boxer har sitt självpåtagna monopol, säger han.

MTG och Viasat står inte ensamma. Enligt Anders Nilsson har de hela branschen bakom sig. Boxer vill inte säga hur man ser på Viasats anmälan.

– Inga kommentarer, säger Johan Bobert på Boxer.

Fakta

  • Sms står för Subscriber management system. En sms-operatör sköter leverans, marknadsföring, paketering, prissättning och försäljning av betal-tv till konsument.
  • Åtkomstkontroll innebär kryptering och kortkontroll för betal-tv.
  • Viasat vill köpa åtkomstkontroll från Boxer, men själv stå för sms-delen.
  • Boxer låter inte Viasat köpa åtkomstkontroll utan att samtidigt anlita Boxer som sms-operatör.