Kampen om bredbandskunderna fortsätter oförtrutet. Stor bandbredd tillsammans med lågt pris är fortfarande de främsta konkurrensmedlen.

Än så länge har de högsta hastigheterna bara funnits för hushåll som har fiberuppkoppling, men det ska ändras. Kabel-tv operatören Com Hem, som varit väldigt aggressiv sedan det blev fristående från Telia, har långt gångna planer på en 100 Mbit/s-tjänst.

- Vi ska inleda det första tekniska testet i höst och lansera en tjänst under första halvåret 2006, säger Martin Kull, teknisk chef på Com Hem.

Vad en sådan tjänst kommer att kosta vill han inte gå in på.

Tillgång på modem
När tjänsten lanseras beror dels på hur testerna går, dels på när det finns tillräcklig tillgång på modem, vilket enligt leverantörerna blir under första kvartalet.

- Vi vill lansera den så tidigt som möjligt, säger Martin Kull.

Standarden som gör kapacitetsökningen möjlig heter docsis 3.0. Användarna kunde tidigare dela på 40 till 50 Mbit/s. Nu blir totala kapaciteten i stället flera gigabit per sekund.

Utvecklingen av docsis 3.0 pågår fortfarande och det kommer ännu inte att finnas standardbaserade produkter när Com Hem lanserar sin tjänst. Utrustningen kommer från Cisco, som inte ser standardbristen som något problem.

- Standardiseringsarbetet har kommit så pass långt att vi kan lansera produkter, säger Thomas Johansson, teknisk chef på svenska Cisco.

Inte bara kapacitet
Teknikbytet handlar inte bara om högre kapaciteter. Det blir också startskottet för en utveckling där slutmålet är fler interaktiva tjänster och allt innehåll över ip. Från och med nu sker all nyutveckling på kabel över ip, enligt Martin Kull.

Just interaktiva tjänster och integrationen av tv, telefoni och internet är ett områden som operatören hoppas mycket på. Det kan till exempel handla om enkla saker som att se vem som ringer på tv-skärmen.

Allt detta underlättas av en övergång till ip. Hittills har Com Hem använt ett vanligt modem för interaktiva tjänster, vilket varit väldigt begränsande.

- Vi tittar bland annat på video on demand, streaming av till exempel musik och speltjänster. Också hdtv kan nästa år bli en ip-baserad tjänst, säger Martin Kull.

Hybridboxar
Övergången till ip tar tid och till en början ska Com Hem använda hybridboxar som stöder både ip och dvb-c, tekniken som i dag används för tv.

Utvecklingen drivs på av de amerikanska operatörerna, vars nät i dag är fyllda av många analoga tv-kanaler.

- Jag tror att de första helt ip-baserade kabel-tv-näten kommer 2008, säger Martin Kull.

Det ger inte bara positiva konsekvenser för användarna i form av häftigare tjänster.

För operatörerna innebär övergången till ip sänkta kostnader
för underhåll och billigare utrustning.

- För fastighetsägare finns inget behov av att dra in andra nät än det befintliga kabel-tv-nätet, säger Martin Kull.