När Alexandra Rudenmo ville börja studera i Norrköping föreslog hennes chef på L-Soft att hon skulle fortsätta att arbeta deltid på distans. Alexandra Rudenmo hade då jobbat några år på kontoret i Stockholm och tyckte det var en bra idé.

– När jag sedan hade pluggat klart ville jag bo kvar i Norrköping så då fortsatte jag att arbeta på distans på L-Soft, säger hon.

Företaget saluför produkter för e-postlistor och Alexandra Rudenmo är projektledare för utvecklingen av ett nytt användargränssnitt för huvudprodukten Listserv. Men inte nog med att chefen sitter i Stockholm – hon har dessutom projektmedarbetarna i Washington DC.
– Vi får använda oss av teknikens under, säger Alexandra Rudenmo som svar på frågan hur hon gör för att hålla kontakten med medarbetarna.

Kommunikationen sker med mejl, skype, instant messaging och företagets intranät når hon med hjälp av vpn. När det gäller medarbetarna i USA så är det ju snarare tiderna som kan ställa till det. Möten läggs ofta till eftermiddagar, svensk tid, eftersom det är morgon i Washington då. Men hon har ofta svårt att låta bli att kolla mail även under kvällen.
– Att alltid vara tillgänglig gör att det lätt blir ”jag ska bara…”. Men blir det för mycket får jag helt enkelt ta mig i kragen och stänga av, säger Alexandra Rudenmo.

Att det krävs en hel del disciplin är något som hon återkommer till flera gånger under samtalets gång. Hon tror också att det är en förutsättning att vara självgående och ta egna initiativ.

– Den som bara väntar på instruktioner får nog inte så mycket gjort som distansarbetare, säger hon.

Hon framhåller också nödvändigheten i att ha ett eget arbetsrum dels för att kunna arbeta bra, dels för att kunna stänga dörren dit in när man är ledig.

En annan utmaning är få folk runt omkring att förstå att man verkligen jobbar.

– I början tyckte många att det var ok att ringa och snacka lite skit på dagarna eftersom jag ju var hemma, säger hon.
Vissa hade svårare att förstå än andra och hon fick säga ifrån och vara tydlig med att hon faktiskt jobbade.

Det bästa med att arbeta på distans tycker hon är att själv kunna välja var hon ska bo. Alexandra Rudenmo och hennes sambo har dessutom nyligen skaffat hund, vilket förmodligen inte varit möjligt om de båda hade arbetat på kontor. Eftersom hunden behöver rastas gör det att hon kommer ut också.
För Alexandra Rudenmo har det varit viktigt att bygga upp en tillvaro utanför jobbet eftersom hon inte får den sociala stimulansen genom jobbet.

– Första tiden som jag arbetade hemifrån klättrade jag på väggarna, säger hon.

För att komma ut och träffa folk började hon träna mycket och numera tjänstgör hon även som spinninginstruktör. Men det är ett arbete som måste utföras på plats.