Det kan vara avgörande att på kort tid förmedla relevant om sig själv och det så kallade hisstalet, som snabbt blivit ett populärt fenomen, är ett sätt att kort och kärnfullt få fram sitt budskap.

Det menar Johan Åkesson som är rådgivare på Verto, ett företag inom karriärcoaching.

Enligt hans eget hisstal arbetar han med att hjälpa folk att hitta nästa steg i yrkeslivet.

– I jobbsammanhang handlar det om att förklara vem du är, vad du kan och vad du vill. Särskilt vad du vill göra är extra viktigt att kunna formulera, säger han.
Det är framför allt i situationer när folk har lite bråttom som hisstalet kommer till användning – på konferensen, på tåget, på festen. Eller i hissen. Det är också på sin plats när du ringer om en jobbannons eller spontant ringer en tänkbar framtida arbetsgivare. Då är det inte läge att inleda en lång monolog.

– Hisstalet ska väcka intresse och fungera som en aptitretare, säger Johan Åkesson.

Får du en följdfråga så är det viktigt att kunna argumentera och resonera om dina påståenden som du gjort i hiss­talet. För att det ska gå smidigt och för att undvika att bli långrandig så är det ett måste att förbereda sig väl.
– Jag skulle vilja säga att hisstal inte kan improviseras. Det måste övas in. Du ska kunna bli väckt mitt i natten och kunna svara på vad du vill göra, säger Johan Åkesson.

Men det är inte så enkelt som att bara lära in en ramsa. Johan Åkessons tips är att lägga ner lite tid på att skriva ner vilken kompetens du har. Därifrån brukar det utkristalliseras vad som är bra att ha med i ett hisstal. För att budskapet ska nå fram är det viktigt att det paketeras olika beroende vem du vänder dig till och i vilken situation du befinner dig i. Under samtalets gång gäller det också att vara lyhörd för åt vilket håll dialogen leder och hur länge mottagaren är beredd att lyssna.

– Därmed inte sagt att man ska bli en vindflöjel som vänder kappan efter vinden, det är viktigt att ha en tydlig kompassriktning, säger Johan Åkesson.

För att veta hur du ska anpassa ditt hiss­tal krävs att du har kunskap både om mottagaren av budskapet och om dig själv.
– Jag brukar jämföra med produktbladet som finns hos bilförsäljaren, där står alla möjliga fakta om bilen. Säljaren väljer sedan att lyfta fram de punkter som mest tilltalar spekulanten, säger Johan Åkesson.

Hur lång tid det får ta varierar med situationen, men en tumregel är att du har kortare tid på dig i telefon än om du står öga mot öga med personen ifråga.
– Mellan tummen och pekfingret har du kanske 20-30 sekunder på dig i telefon och annars det dubbla. Det beror ju också på om du får en följdfråga, sägerhan.
Hela idén med hisstalet bygger på att du vet vad du vill och kan formulera det.

– Många har inte tänkt igenom det ordentligt utan vet bara att de vill från något. När de då får frågan vad de vill göra istället blir svaret något luddigt som att ”jag vill jobba med människor” eller ”jag vill jobba med it”.

Det gäller alltså att vara mer specifik. Johan Åkesson rekommenderar att formulera sig utifrån bransch, företag och roll.

– Att tala om att du vill arbeta som säljare säger inte så mycket. Vad vill du sälja, och i vilken bransch? Hamburgare, försäkringar eller it-system?

En del är rädda för att en noggrannare specificering ska göra att de missar sådant som hamnar utanför. Men att vara tydlig innebär inte att man målar in sig i ett hörn.
Det är alltså viktigt att tänka igenom vilken typ av förändring som eftersträvas för att kunna spegla det i hisstalet. Vill du byta arbetsuppgifter men vara kvar i samma bransch, vill du ha samma arbetsuppgifter men i en annan bransch, eller byta både arbetsuppgifter och bransch?
Så kan du leverera ett bra hisstal, så är det ett bevis på att du tänkt igenom vad du vill.
– Att attityden är viktigare än formell kompetens ser vi ju ofta exempel på, så viljan ska inte underskattas, säger Johan Åkesson.

Nu är det ju inte alla som vet exakt vad de vill göra och då kan det ju vara svårt att sätta ihop ett hisstal. Johan Åkessons råd är då att tänka på sig själv i termer av ”Jag AB” och sedan göra en marknadsundersökning.

– Vad har jag att erbjuda marknaden, det vill säga en arbetsgivare? Och hur ska jag erbjuda det?
Ett annat sätt att ta reda på det är att informationsintervjua någon som arbetar med det som man själv är intresserad av och be om råd.

– Folk älskar att berätta om sitt jobb, det brukar inte vara något problem, säger han.
I första hand ska du försöka få den informationen via ditt nätverk och även där är hisstalen bra. För handen på hjärtat, hur många bland dina vänner och bekanta vet egentligen vad du gör, och framför allt, vad du vill göra?

Fakta

1. Vad vill du? Specificera utifrån bransch, företag och yrkesroll.
2. Vad kan du? Vad har du för erfarenheter, kunskaper och färdigheter?
3. Vad är syftet? Berätta varför du vänder dig till just personen ifråga
4. Visa engagemang!
5. Förbered dig. Öva hemma på olika versioner, det går inte att improvisera ett hisstal.

Undvik...
… att nämna dina egna tillkortakommanden
… affekt. Om du är desperat – visa det inte.
… negativa kommentarer om gamla eller nuvarande arbetsgivare
… att sväva ut och bli långrandig
… att prata om familj och fritid, såvida det inte är uppenbart relevant