”Standardiseringen går för fort, standarden är för komplex, den överlappar Opendocument i vissa avseenden och står i konflikt mot det i andra.”

Det tycker anhängare av Opendocument om att Microsoft dokumentformat ska bli en iso-standard.

Kritiken mot standardiseringen av Microsofts dokumentformat finns i ett pressmeddelande från Opendocument Format Alliance.

Den handlar om att standardorganisationen Ecma har föreslagit Microsofts nya dokumentformat Office Open XML som en iso-standard.

– Det finns stora problem med Ecmas standard. Om den blir en iso-standard kommer den att förstärka dagens monopolsituation, begränsa kundernas valfrihet och öka kostnaderna för europeiska företag och konsumenter, säger Graham Taylor, chef för Openforum Europe i pressmeddelandet.

Han syftar på att Microsofts dokumentformat redan är en Ecmastandard.

Frågan är om det behövs två iso-standarder för dokumentformat, Microsofts nya dokumentformat Office Open XML och Opendocument.

– Vi tycker inte att Opendocument täcker allt. Det är designat för programmen i Openoffice och är begränsande för Microsoft Office, säger Jonas Persson, teknikchef på Microsoft i västra Europa.

Han har svårt att förstå kritiken från Opendocument Format Alliance.

– Jag är förvånad över rabaldret, nivån på diskussionen har sjunkit ganska långt ner. Standardisering är ingen tävling om vem som kommer först. Om vår standard inte tillför något kommer den inte att användas, säger han.

Det finns många som helt enkelt inte litar på Microsofts goda avsikter med Office Open XML.

– Microsofts standard är till synes öppen, men ändå proprietär när man läser det finstilta. Det är svårt, kanske omöjligt, för konkurrenter till Microsoft att använda företagets format på lika villkor. Jag tror att en dold inlåsning är en fara, säger Björn Bengtsson, projektledare på Endoc som är medlem i Opendocument Format Alliance.

I pressmeddelandet från Opendocument Format Alliance går det att läsa: ”Det finns också allvarliga invändningar mot att standarden kan implementeras utanför Microsoftmiljön, på grund av licenskrav som inte beskrivs tydligt.”

På användarsidan ställer man sig positivt avvaktande till att Microsoft satsar på sitt egna öppna format.

– Öppna format underlättar arbetet med att framtidssäkra information, säger Allan Arvidsson, it-specialist på Kungliga biblioteket i Stockholm som arbetar med att arkivera svensk information på internet.

– Man måste välkomna varje initiativ mot öppenhet, sedan får man bedöma om det verkligen var öppet. Det är otaktiskt att vara emot initiativ för öppenhet, säger Björn Jordell, förvaltningschef på stadsarkivet i Stockholm.

Fakta

  • Opendocument Format Alliance, Openoffice och Openforum Europe står alla bakom det öppna dokumentformatet Opendocument Format. Det är en iso-standard och används i det öppna programmet Openoffice.
  • Microsoft har skapat Office Open XML som är det nya dokumentformatet i Office.
  • ISO är den ledande standardorganisationen.
  • Ecma är en mindre standardorganisation som står bakom Office Open XML.
  • Oasis är en mindre standardorganisation som står bakom Opendocument.