- Rätten ges om en hyresgäst till exempel hotar andra boende. Det är ett kontraktsbrott och kan gälla som skäl för uppsägning. Då har Svenska Bostäder rätt att registrera incidenten om de tänker avhysa hyresgästen med stöd av det brottet, säger David Säfwe, handläggare på Datainspektionen.

Datainspektionen understryker att uppgifterna inte får ligga i det allmänna hyresregistret utan måste finnas i ett särskilt register för incidenterna. Svenska Bostäder måste också stryka uppgifterna om uppsägningen inte blir av.

Det är visserligen förbjudet enligt personuppgiftslagen (PuL) för andra än myndigheter att registrera brottsuppgifter. I ett liknande fall nekades nyligen Svensk Pantbelåning att registrera personer som visar att personer har lämnat in stöldgods. Undantaget för Svenska Bostäder görs eftersom det finns ett kontrakt mellan en hyresvärd och en hyresgäst och båda har skyldigheter och förpliktelser.