Till skillnad från tidigare anmälningar mot fildelare ger sig Ifpi, skivbolagens branschorganisation, denna gång på personer som sköter hubbar på Direct Connect-nätverket, och alltså bara indirekt deltar i fildelningen. En hubb kan ses som en mötesplats där användare kan chatta och dela filer med varandra.

Genom att kräva av användare att dela ut en viss mängd material medverkar hubbarnas administratörer till brottslig fildelning, menar Ifpi.

- Även om anmälan också riktar sig mot användare är det främst personerna bakom hubbarna vi vill nå, säger Ludvig Werner, ordförande i Ifpi.

Nu hoppas branschorganisationen att polis och åklagare ska begära ut personuppgifter från internetleverantörer som kan knytas till anmälda ip-adresser.