Genom att anmäla personer som sköter hubbar fortsätter piratkopieringens motståndare att rikta in i sig på fildelningens infrastruktur, precis som i fallet med bittorrenttrackern The Pirate Bay, även om jakten på fildelande individer också ska fortsätta.

– Vi klassar det som medhjälp till brott mot upphovsrätten, säger Ludvig Werner, ordförande för skivindustrins branschorganisation Ifpi.

Innehavaren av en hubb tillhandahåller en mötesplats för samtal och fildelning mellan användare, men behöver inte själv direkt syssla med fildelning. Trots detta har Ifpi goda förhoppningar om att få människor fällda för piratkopiering som sker via hubben.

– Men samtidigt vet vi att vi är inne på ett lite udda område. Det är viktigt för oss att veta hur polis och åklagare ser på den här typen av brott.

1,3 miljoner människor i Sverige har någon gång använt sig av ett fildelningsprogram, enligt Statistiska centralbyrån. Med den senaste raden av anmälningar hoppas Ifpi att fler ska övergå till att köpa sin musik.

– I vissa fall kan det innebära att man skrämmer någon att sluta och att göra mindre material tillgängligt, säger Ludvig Werner.

Men det är inte självklart att hubbägaren kan hållas ansvarig för vad användarna gör. Det säger Daniel Westman, doktorand i rättsinformatik vid Stockholms universitet och styrelseledamot i Svenska föreningen för upphovsrätt, ett forum för diskussion om upphovsrättsfrågor. Generellt sett är det inte olagligt att driva en hubb eller bittorrent-tracker, säger han.

– Det krävs att man kan styrka uppsåt till brott mot upphovsrätten eller åtminstone grov oaktsamhet.

För att vara skyldig till medhjälp till brott mot upphovsrätten måste den som driver en hubb vara medveten om intrången eller till och med ha startat den i syfte att främja piratkopiering. Därmed kan personerna bakom The Pirate Bay med sitt offentliga prisande av piratkopiering ha ett svårare läge än den som driver en hubb men själv håller en lägre profil.

– I de här fallen kan det krävas annan bevisning eftersom de kanske inte har aktivt manifesterat att den ska användas till piratkopiering, säger Daniel Westman.

Om alla som kopplar samman användare och därmed gör piratkopiering möjlig skulle hållas ansvariga för vad användarna gör skulle även vanliga bredbandsoperatörer drabbas, eftersom de knappast kan garantera att deras tjänst inte används på ett brottsligt sätt.

– Någonstans är det rimligt att man har ett ansvar om uppsåtet finns. Samtidigt är det viktigt att man inte tar för lätt på bevisningen. Då skulle även helt legitima tjänster kunna stoppas av upphovsrättsinnehavare.

Direct Connect är ett av de mest populära fildelningsnätverken i dag och Ludvig Werner kallar de hubbar som nu anmäls för "superfildelningsplatser" med krav på snabbt bredband och medlemskap.

– Vi tittar på vilka metoder som används för att fildela illegalt. I Sverige är det här ett av de mest utbredda sättet. Det har vuxit och fått lite cool-faktor att vara med i en snabb och liten hubb.

Ser du något problem med att gå emot en så stor del av Sveriges befolkning?

– Nej, det gör jag inte. Man kan inte ge upp för att det finns en villfarelse att det är ok.

Politiker som svänger fram och tillbaka ser han som en förklaring till den utbredda piratkopieringen. En annan är medias hållning i frågan.

– Media lyder ju under samma lag men har valt att följa opinionen istället för att följa det som gäller.