På Xcerion i Linköping gör man just nu de sista finslipningarna på en internettjänst som ännu inte fått något namn. Arbetet har pågått sedan 2001 och lanserering ska bli av i augusti eller september.

Hittills har 60 manår lagts ned på utveckling. Fram till lanseringen ska sådant som användarhandledningar, marknadsföring och nyanställningar tas om hand. I dag har Xcerion tolv anställda, målet är att snabbt bli 20.

– Vi skapar ett nytt sätt att utveckla, distribuera och köra program. Målgruppen är konsumenter samt små och mellanstora företag, säger Daniel Arthursson, vd på och grundare av Xcerion.

Daniel Arthursson och hans kollegor beskriver produkten som ett webbaserat operativsystem, men det är antagligen en förvirrande benämning.

För det är inte frågan om ett operativsystem i traditionell bemärkelse, utan om en miljö, eller plattform, för att köra program.

Plattformen i sig körs i en webbläsare. Till detta kommer en utvecklingsmiljö som bygger på egenutvecklade xml-baserade språk och en webbtjänst för att distribuera och sälja tillämpningsprogram.

Finns det några konkurrenter i dag?

– Till vissa delar kan man jämföra oss med Google Apps, Salesforces Appexchange och Windows Live, säger Daniel Arthursson.

Kraven för att köra plattformen är att någon av webbläsarna Internet Explorer eller Firefox används, och att användaren har en internetanslutning.

Detta innebär att Xcerions plattform fungerar på alla operativsystem som de två webbläsarna finns på, till exempel Windows, Linux och Mac OS X.

När användaren startar klientmiljön hämtas denna från Xcerions webbtjänst. Den är ungefär 1,5 MB stor. När den laddats i minnet på klientdatorn kan program skrivna för den köras. Den lokala processorn utnyttjas i stället för Xcerions servrar. Användaren kan lagra data på Xcerions servrar eller på egna servrar.

Varför i hela världen ska man göra sig allt detta besvär för att köra program?

– Det går oerhört fort att utveckla program och programmen kan samverka på ett sätt som inte är möjligt på dagens plattformar, tack vare hantering av xml-transaktioner. Program kan köras på vilken dator som helst, utan att något behöver installeras.

Xcerion hoppas på ett stort utbud av gratis program. Den tänkta affärsmodellen är att ha annonser på webbtjänsten som tillhandahåller tillämpningsprogram.

Många program ska vara gratis, utvecklare kan erbjuda prenumerationstjänster. Xcerion planerar att ta provision på prenumerationserbjudanden.

Nyckeln till framgång ser onekligen ut att bli tillgången på tillämpningsprogram. För att få fart på denna måste Xcerion utveckla på egen hand till en början, samtidigt som företaget inte får skrämma bort intresserade fristående utvecklare genom att erbjuda allt för många program.

– Vi ser det här som ett sätt att få fart på utvecklingen och användningen av program. Och vi tror att vi kan locka nya, verksamhetsnära kategorier av utvecklare

Fakta

Xcerions arbete har hittills finansierats av anställda och privatpersoner som före detta Microsoftchefer i USA. Men nyligen sköt riskkapitalföretaget Northzone Ventures till tio miljoner dollar.

Är din plan med Xcerion att sälja av företaget så småningom och bli miljardär?

– Nej, vi vill att användningen sprids. Innan vi funderar på att sälja vill vi ha åtminstone fem miljoner användare, säger Daniel Arthursson.