I november aviserade Microsoft ett samarbete med Novell om Linux. Att den största elefanten tackade ja till att delta i dansen kom oväntat och var en vitamininjektion för Novell. För Microsoft handlar det om marknadsanpassning.

Det osannolika inträffade i november förra året. Då sa Microsoft ja till en inbjudan från Novell att samarbeta kring Linux och Windows – trots att Microsoft knappast har gjort sig känt som en vän av öppen källkod.

Det gemensamma syftet är främst att få de två plattformarna att fungera bättre tillsammans. Det affärsmässiga motivet är tudelat, och Novell framstår som den part som har den starkaste anledningen. Eller i alla fall den tydligaste.

– Novell har redan en stark position inom öppen källkod och kan bli ännu starkare eftersom de på det här sättet kan nå alla kunder som använder Microsoftplattformar, säger Per Andersen, Nordenansvarig på analysföretaget IDC.

Hans resonemang stämmer väl överens med Novells eget.
Avtalet innebär inte bara samarbete kring teknik. Microsoft kommer också att sälja Novells Linux-distribution till sina kunder och erbjuda dem support på Linux-installationer.

Att det är mumma för Novell är inget mysterium. Men vad tjänar Microsoft på upplägget? Den frågan är lite mer invecklad att besvara, anser Per Andersen.

Han pekar på att mjukvarujätten tidigare har haft strategier som varit väldigt hårt knutna till proprietära program – alltså program med restriktioner, motsatsen till öppna program – och att Microsoft tidigare har visat ett stort motstånd mot öppen källkod.

– Jag tror att det under det senaste året har pågått en debatt i de högsta skikten hos Microsoft kring hur företaget ska positionera sig i framtiden. Ska det fortsätta med den gamla affärsmodellen och helt bortse från öppen källkod, eller ska det beakta att många företag tar till sig öppen källkod och Linux, och därmed vara mer öppet, säger Per Andersen och konstaterar att förespråkarna för den senare ståndpunkten vann.

Och månne var inte avtalet med Novell helt osannolikt. Det har under det senaste året funnits tecken på ett mer öppet Microsoft. Per Andersen framhåller beslutet att stöda öppna format som Open xml och dokumentformatet odf.

– Microsoft vill genom Novell-samarbetet nå eller behålla kunder som vill flytta över till öppen källkod och ge dem en möjlighet att kombinera Microsoft- och Linux-miljöerna, säger Per Andersen.

Men han noterar också att alla i bolaget inte tycks vara överens om den nya öppna hållningen gentemot öppen källkod. Inte minst företagets högste chef Steve Ballmer verkar ännu tveksam till detta. Kort efter att avtalet hade ingåtts sa han att de som kör Linux befinner sig i skuld till Microsoft, eftersom Linux gör intrång på intellektuell egendom tillhörande Microsoft. Avtalet med Novell innebär att de som använder Novells Linuxdistribution har betalat den skulden, medan övriga Linuxanvändare har den kvar.

Om uttalandet handlar om att Steve Ballmer är en gammal hund som är svår att lära sitta, eller om det säger något om en eventuell dold agenda, återstår att se.

Fakta

  • Teknisk utveckling för att få Microsoft- och Linuxplattformar att fungera bättre ihop.
  • Microsoft blir distributör av Novells Suse Linux.
  • Microsoft erbjuder sina kunder Linuxsupport.
  • De båda företagen lägger ned alla patentstrider och lovar att inte stämma varandras kunder för patentintrång.

Torsdagen den 22 februari sänder CS en webb-tv-debatt mellan de stora företag som är med och slåss om guldkalven open source.

Tid: 22 februari, kl 10:00
Kanal: computersweden.se

Deltagare:
Mikael Haglund, teknikchef, IBM
Bert Rubaszkin, teknikchef, Sun
Tom Stenström, tekniskt säljstöd, Oracle
Jan Hedström, Nordenchef, Red Hat
Anders Svennefalk, marknadschef, Novell

Debattledare: Lars Danielsson, reporter, Computer Sweden

I artikelserien ”Open source blir business” beskriver CS en marknad för i förändring.

Del 1 Slaget mellan jättarna
Del 2 Ideologin och passionen
Del 3 Så påverkas it-avdelningen
Del 4 Möte med Robert Sutor, open source-expert på IBM
Del 5 Juridiken bakom

De följande delarna publiceras på computersweden.se under de kommande veckorna.