Telecomputing betalar 290 miljoner kronor för verksamheten inklusive 50 miljoner kronor som finns i Kentors kassa. Kentor har 235 anställda i Stockholm, Göteborg och S:t Petersburg.

Säljare är Kentors vd Anssi Atterby som äger 37,7 procent av bolaget, ITP-invest som äger 30,7 procent, samt nuvarande och tidigare anställda vars ägarandel uppgår till 32,6 procent.

Enligt Anssi Atterby kan bolaget genom samgåendet med ett börsnoterat företag som Telecomputing utvecklas snabbare och växa. Han lämnar omedelbart sin befattning som vd och koncernchef i bolaget. Marie Loverfelt blir fortsatt chef för Telecomputings svenska verksamhet, där Kentors outsourcingdel går in.

– Vi har under åren haft en jämn ström av förfrågningar på bolag som velat köpa Kentor. När budet från Telecomputing kom tyckte vi att det var bra, bland annat för att köparen ville behålla Kentors varumärke, säger Anssi Atterby.

Genom köpet får Telecomputing i Sverige 370 anställda och en årlig omsättning på omkring 400 miljoner kronor. Med köpet breddar Telecomputing sig på den svenska markanden för små och medelstora företag samtidigt som bolaget stärker sin position som leverantör av it-drift och outsourcing.

– Samgåendet är en offensiv satsning mellan två stabila, lönsamma och kompletterande bolag i tillväxt. Tillsammans tänker vi ta en ledande position på den skandinaviska smb-marknaden, säger Teleecomputings koncernchef André P. Løvestam.

Som en konsekvens av affären ska Kentors affärsområde Teknik och IT-drift med 65 anställda integreras med Telecomputing i Sverige med Kentors affärsområde IT-tjänster med 170 anställda blir ett eget dotterbolag under Kentors varumärke. Det får namnet Services and Solutions och kommer liksom tidigare att ledas av Urban Berlinde.