Det omdiskuterade förslaget att låta Försvarets Radioanstalt, FRA, avlyssna den trådbundna trafik som passerar Sveriges gränser klarade Lagrådets genomgång.

Rådet bedömer inte att förslaget står i strid med Europakonventionens skrivningar om rätten till privatliv och korrespondens eftersom de i vissa fall kan inskränkas av hänsyn till statens säkerhet.

Europadomstolens praxis är att ha ett brett tolkningsutrymme i fråga om vilka åtgärder som får vidtas för att säkerställa nationella säkerhetsintressen enligt Lagrådet.

Däremot finns det flera punkter där Lagrådet kräver förtydliganden. Det handlar framför allt om hur kontrollfunktionen och tillståndsgivningen utformats. I remissen har de regleringarna lagts på förordningsnivå men Lagrådet vill att de ska lagregleras.

– Rådet vill markera att det är en oberoende och självständig funktion, konstaterar Daniel Ström, rättssakkunnig på Försvarsdepartementet.

Han konstaterar att beredningen av ärendet nu fortsätter och att nästa steg är att överväga hur Lagrådets synpunkter ska hanteras.

– Vi betraktar inte Lagrådets yttrande som ett hinder, säger han.

När en eventuell lag kan vara klar är inte klart enligt Niclas Bengtsson, pressekreterare hos försvarsminister Mikael Odenberg.

– Det är fem partier som ska komma överens så det är för tidigt att säga.

I en kommentar konstaterar försvarsminister Mikael Odenberg att hans första åtgärd blir att kontakta socialdemokraterna för att tillsammans med dem bedöma hur Lagrådets konstruktiva synpunkter bäst omhändertas.

– Min strävan är att vi ska nå bredast möjliga majoritet kring en ordning som säkerställer både en fungerande försvarsunderrättelseverksamhet och ett bra skydd för den enskildes integritet, säger han.

Förslaget om att låta FRA avlyssna den trådbundna trafiken till och från utlandet har fått mycket kritik från olika håll, bland annat från Säpo, polisen och Advokatsamfundet. Alla tre oppositionspartier är också emot förslaget.