Att offentlig förvaltning i flera länder går mot öppen källkod beror mycket på de risker man ser med stora investeringar i proprietära lösningar. Det hävdar universitetslektor Björn Lundell på högskolan i Skövde.

– Det handlar om att inte skapa ett beroende till vissa leverantörer, säger Björn Lundell.

öppen källkod är också en möjlighet att säkerställa att öppna standarder följs. En öppen standard förhindrar att organisationen blir inlåst i vissa lösningar, vilket i sin tur gör det svårt att byta verktyg.

Offentlig verksamhet vill till exempel kunna lagra dokument så att dokumenten går att läsa även om 100 år. Det är svårt att säkerställa med proprietära lösningar, fortsätter han.

Förvaltningen av systemet är en kritisk punkt för offentlig förvaltning och så även för industrin. Björn Lundell lyfter fram flygindustrin som exempel. En flygplanstillverkare måste kunna säkerställa många år av design och förvaltning av de inbyggda systemen.

– Men många verktyg kommer och går. Hur många har idag en dator med Dos till exempel? Kanske är det så att det går att råda bot på problemet med förvaltning med hjälp av öppen källkod, säger han.

Det demokratiska perspektivet på öppen källkod är även det en del i varför offentliga förvaltningar visar intresse för öppen källkod. Alla medborgare ska kunna ta till sig informationen som läggs ut av myndigheterna.

– Man kan tycka att det är principiellt fel att behöva införskaffa vissa produkter från vissa leverantörer för att kunna ta del av offentlig information.