Upphovsrättsorganisationen International Intellectual Property Alliance, IIPA, pekar ut Sverige som ett av 60 länder där ”upphovsrättslagstiftningen skapar etableringshinder för företag med stora upphovsrättsliga behov, såsom programvarubolag". Det meddelar Business Software Alliance, BSA, som är en av organisationerna bakom rapporten.

Den årliga rapporten har presenterats för den amerikanska regeringens handelsansvarige, United States Trade Representative.

Skälen till att Sverige är med på listan är enligt antipiratorganisationen att det piratkopieras mycket via internet i Sverige och att vi anses ha svårigheter att komma åt den kriminella verksamheten på ett effektivt sätt.

Ännu kan IIPA inte se något slut på den utbredda piratkopieringen i Sverige. Enligt organisationen laddades 490 000 filmed ned under det tredje kvartalet i fjol, en ökning från 468 000 året innan, uppges det i rapporten som inte närmar anger en källa.

Dessutom kompliceras det hela, enligt organisationen, av att svenskarna har en utbredd tolerans för piratkopiering, något som enligt rapporten märks i medier och bland allmänheten. Politikerna anses inte heller har förstått vidden av fildelningsproblemen även om organisationen säger sig se fram emot att arbeta med den nya regeringen för att hitta nya vägar i antipiratkampen.

I rapporten påstås också att Sverige har runt 40 procent av de toppsajter, specialiserade piratservrar med stort lagringsutrymme och stor bandbredd, som finns i Europa och det största antalet Direct Connect-användare och Direct Connect-hubbar. Dessutom framhålls att Sverige är hemvist för Pirate Bay.

Även den politiska debatten efter tillslaget mot Pirate Bay lyfts fram i rapporten. Copyrightindustrin sägs var djupt oroad över att socialdemokrater och moderater under hösten efter tillslaget uttalade sig positivt till att en bredbandsavgift skulle kunna ersätta ett förbud mot piratkopiering.

Sverige får också kritik för att det inte går att få användarinformation från internetoperatörerna vilket gör förbudet mot piratkopiering tandlöst. Det påpekas också att Sverige ännu inte införlivat det EU-direktiv som ger piratjägare rätt att kräva fildelare på information helt utan polisens inblandning.

Besvikelse uttrycks över att många operatörer slutat skicka vidare kravbrev till användare efter att upphovsrättsorganisationer upptäckt att piratkopiering pågår, något som IIPA ser som en konsekvens av den allmänna debatt om fildelning som pågått i Sverige.

Även Piratpartiet omnämns som ett tecken på att Sverige är ett av världens mest piratvänliga länder och IIPA säger själva att valresultatet på långt under en procent av rösterna var mindre än väntat.

Här finns rapporten

Här kan du läsa Sverigeavsnittet