Det finns flera idéer kring hur frekvenserna ska utnyttjas än det finns frekvenser och då är det rimligt att låta marknaden avgöra vad utrymmet ska användas till, anser Lars Leijonborg.
Han är dock tydlig med att hans åsikter inte speglar regeringens ståndpunkt.

– Nej, jag har fått en del kritik för att jag gett mig in i diskussionen utan att det varit tydlig vilken roll jag haft. Men nu uttalar jag mig som folkpartiledare och inte som minister, regeringen har inte riktigt satt ner foten i den här frågan ännu.

Han konstaterar att staten har vissa legitima synpunkter på hur en del av frekvensutrymmet ska användas.

– Det kan handla om att det ska finnas utrymme för public service och det kan också finnas försvarshänsyn att ta. Men när det är avklarat är det bästa om marknaden kan styra vad frekvenserna används till. De bästa affärerna avspeglar konsumenternas efterfrågan.

Lars Leijonborg tänker sig att frekvenserna delas ut precis på samma sätt som andra frekvenser delats ut – genom auktioner eller anbudsförfarande.

– Politikerna bestämde att det skulle bli färg-tv och att TV2 skulle startas. Men jag tycker att det är konsumenternas efterfrågan som ska styra det här, säger han.

– Jag som politiker vet inte om det är bättre med hdtv eller mobil-tv till exempel. Det är inte en politisk fråga.

Men det är ändå det politiska beslutet att införa digital-tv som gör att de analoga frekvenserna snart blir lediga?

– Jag är kritisk till sättet som vi bytt från analogt till digitalt, men precis som jag i dag inte lyssnar på lp-skivor utan cd så blir det självklart att se digital-tv. Det handlar i grunden om en teknikutveckling, säger Lars Leijonborg.

Carl Johan Swanson, politiskt sakkunnig på kulturdepartementet gör också klart att regeringen ännu inte beslutat hur strategin för analognätets frekvenser ska se ut.
Först inväntas remissvaren på en rapport från Post- och telestyrelsen, PTS, som beskriver vilka användningsområden som är tänkbara.

I rapporten framgår att PTS uppfattning är att öppna förfaranden för att dela ut frekvenserna med teknik- och tjänsteneutrala villkor skulle ge bäst förutsättningar för ett effektivt utnyttjande av frekvensutrymmet

Även EUs expertgrupp Radio Spectrum Policy Group, RSPG, slog i förra veckan fast att telekomindustrin ska få tillgång till frekvenserna.

– Det är inget bindande som påverkar hur vi gör. Men det är intressant och ett ytterligare underlag i beslutsprocessen, konstaterar Carl Johan Swanson.

Fakta

  • EUs expertgrupp Radio Spectrum Policy Group, RSPG, med representanter från alla 27 medlemsländer enades i förra veckan om nya principer för frekvensreglering.
  • Innebörden är att de radiofrekvenser som i dag används för analog marksänd tv i framtiden ska kunna användas av mobila bredbandsnät – ett bakslag för tv-industrin.
  • Frekvenserna är extra åtråvärda eftersom signalerna går långt.
  • De ger också den billigaste lösningen för markbaserade radionät, 3g-nät blir 90 procent billigare att bygga.