Peter Gyllenhammar valdes in i Scribonas styrelse vid en extra bolagsstämma under januari tillsammans med Lorenzo Garcia och Mark Keough.

Anledningen till att han nu vill hoppa av styrelsejobbet i Scribona, är att hans helägda fastighetsbolag Bronsstädet har förvärvat majoriteten i telekomkonsultbolaget Swedtel, som han uppger att han vill satsa mer tid i.

Bronsstädet kommer att föreslå en annan ledamot till Scribonas nomineringskommitté.