– Rent principiellt har jag svårt att se ett problem med att utomstående som slåss för ett specifikt intresse får framföra sina ståndpunkter inom ramen för polisutbildningen, säger Mats Melin, chefsjustitieombudsman med ansvar för polisväsendet.

Detta efter Computer Swedens avslöjande om att den amerikanska filmlobbyn Motion Picture Association, MPA, bjudits in för att tala vid en utbildning för poliser särskilt inriktade på upphovsrättsbrott.

Men han varnar för att förtroendet för polisen och utbildningen kan skadas om branschorganisationer ges för stort utrymme.

– Man har gått över gränsen om man överlåter utbildningen i ett ämne åt en intresseorganisation. Jag tycker man ska begränsa det till att de får ge sin syn på ämnet.

Enligt Mats Melin har inga klagomål på att intresseorganisationer påverkat polisutbildningen inkommit tidigare.

– Jag kan inte minnas att jag eller någon annan har fått klagomål som rört tveksamt innehåll i utbildningen. Men det betyder inte att det inte har förekommit, säger han.

Enligt MPAs egen information var syftet med deltagandet att "lära och träna" polis i hur illegal fildelning ska bekämpas. Dessutom stod MPA för utbildning om tekniken och kulturen bakom fildelning.

– Det är naturligtvis viktigt att polisutbildningen är, och uppfattas vara, objektiv i förhållande till intressegrupperingar, säger Mats Melin och fortsätter:

– Rent allmänt bör utbildningen skötas av den svenska polisens egen personal.

Åklagare skeptiska till branschinblandning

Enligt en plan framtagen av åklagarmyndigheten ska två specialiserade åklagare i Stockholm i framtiden ta hand om ärenden som rör fildelning och piratkopiering. Men idén att bjuda in intresseorganisationer för utbildning möts av skepsis från Göran Hellstrand, kammaråklagare vid åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Malmö och en av de som tagit fram planen.

– Det finns uppenbara problem med att ta in sådana som man vet har ett partsintresse, säger han.

Även om utbildningen ännu inte är utformad ser han det som osannolikt att branschorganisationer kommer bjudas in för att bidra som de gjort i polisutbildningen.

– Det ska mycket till för det. Jag kan inte se att vi skulle ha behov av det.