Det finns många mer eller mindre lyckade system som bygger på mobiltelefoner och betaltjänster kopplade till en viss webbplats. I Umeå har företaget Svenska Internetbetalningar utvecklat en tjänst där man sätter in pengarna på ett konto och sedan laddar ner javaprogrammet Mpay till mobilen och genomför betalningen genom att skicka ett sms.

– En fördel med detta är att man lätt kan överföra pengar till sina kompisars konton, förutom att man kan betala sina räkningar och köpa varor på webben. Tekniken har även stöd för att göra betalningar via bluetooth, säger Anton Lundberg, ekonomichef och en av företagets grundare.

Han anser att betala.se är helt unikt för den svenska marknaden men i USA finns ett par liknande tjänster, exempelvis obopay.com och kushcash.com.

Bland de försök som gjorts i Sverige kan nämnas Mints stora satsning 2001, som gick ut på att man skulle genomföra betalning genom att ringa ett visst nummer till betalterminaler i butikerna. Tjänsten heter numera Easypark och har mynnat ut i ett system för betalningar till p-automater.

Svenska internetbetalningar står nu inför uppgiften att övertyga kunderna om att de gör affärer med en pålitlig partner.

– Jo, visst är det viktigt att skapa förtroende och nu håller vi på att kontakta olika banker för att hitta samarbetspartners, säger Anton Lundberg som betonar att företaget står under Finansinspektionens kontroll.