Förlagsbranschen har kännetecknats av obalans i maktförhållandet mellan förlag och författare för att förlagen haft tillgång till marknaden.

Det första med internet var nätbokhandlarna, till stor del bokhandlare som samverkade med förlagen om än att små förlag fick tillgång till en nationell marknad genom internet.

Efter tio år tar nätbokhandlarna marknad. Fortfarande är traditionella kanaler betydande i Sverige men det förändras.

I USA har nätbokhandeln tagit mark år för år och är snarare huvuddistributionskanal än en komplementerande kanal.

När pc:n kom ökade människors möjligheter att skriva
böcker. Kontorsprogram som Word gjorde att de flesta kunde skriva en bok. Förlagen överröstes med manuskript och om de inte blev förlagda kunde författaren vända sig till print-on-demand med en tryckkvalité som inte var långt ifrån lågstadiets blåstenciler.

Så har det sett ut de senaste åren. Här är förändringen.

Förändringen har tre steg – mjukvara som gör att de flesta kan designa professionella böcker, en distributionskanal och en tryckkvalité som är i klass med förlagda upplagor.

Dagens böcker levereras elektroniskt och den som lägger manken till kan designa böcker som är lika professionella som förlagens.

Det andra är att Ingram, som är USAs största bokdistributör, startade print-on-demand-tryckeriet Lightning Source med samma tryckkvalité som för vilken traditionell bok som helst. Jag har köpt två bara för att kontrollera och jag kan inte se någon skillnad.

Det tredje är marknaden, eftersom Ingram ger Lightning Sources kunder tillgång till bokhandelns logistikstruktur. Amazon kopierar nu detta koncept genom sitt dotterbolag Booksurge.

Vad innebär detta? Svenske reseboksförfattaren Y kan sitta i Thailand och lapa drinkar medan hans böcker är fullt tillgängliga över hela världen genom Ingram, och skriver denne på svenska trycks böckerna i England för den svenska marknaden, där de erbjuds via svensk näthandel.

I ett slag har denne skurit bort alla mellanhänder – bokhandlare och förlag.

Författaren har sitt eget lilla förlag med tredubbel så hög ersättning per såld bok.

De flesta förlag är fokuserade på fem sex storsäljare och de andra böckerna som ges ut får klara sig bäst de kan utan marknadsföring och stöd, så för författaren har förlagen inget att erbjuda mer än bokhandeln men de kräver så höga rabatter att nettot för författaren är marginellt.

Internet har frigjort författarna och det gör att författarna kan ställa krav på förlagen att visa att de kan sälja och marknadsföra.

Obalansen i maktförhållandet är brutet. Det nya är att förlagen inte har något övertag.

Optimerar författaren boken för näthandel genom att välja titelrubriker som passar söksträngar och har ett omslag som passar den frimärksstora bilden på nätbokhandelns presentation kan den frie författaren slå förlagen på deras egen planhalva.

De närmaste tio åren kommer att radikalt förändra för- lagsbranschen och distributionen av böcker. Förlagens sju goda år är över.

Jan Kallberg
Forskare och debattör