Hon kunde inte bara slakta och stycka, hon visste hur det skulle göras med kvalitet. Kvalitetsslaktarens visitkort är det mest imponerande jag har.

På agendan stod mobila lösningar. Jag hade förberett en genomgång av vad mobila lösningar är och nyttan de kan tillföra affärerna. Min genomgång hade slipats och tagit form under en rad genomförda projekt.

Kvalitetsslaktaren kom i god tid innan mötet och när hon satte sig ner tog hon till orda. På femton sekunder redogjorde hon för varför hennes organisation behövde en mobil lösning. Hon sa:

”Mina medarbetare lägger alldeles för mycket tid på dubbelhantering av blanketter. När någon ska försöka tyda en annans handstil blir det fel. Felaktiga data i våra system kostar oss kvalitet och pengar. Produktionen behöver reagera snabbare på våra kvalitetsgranskningar. Med en mobil lösning blir inrapporteringen effektivare, snabbare, och mer korrekt. Medarbetarna kan då ägna sig åt mer kvalificerade uppgifter än att vända på papper.”

Mer slaktade förberedelser är svårt att tänka sig. Behovet en pedagogisk genomgång av drivkrafter bakom mobila lösningar var borta. Hon hade drivkrafter så det räckte och blev över.

I stället för att vilja veta vad en mobil lösning är sökte hon en lösning som passade hennes verksamhet. Nu. Mötet blev ett öppet samtal om praktiska erfarenheter.

Detta var fyra år sedan. I dag möter vi ”kvalitetsslaktare” varje dag. De vet vilka nyttor mobila lösningar kan tillföra just deras affärer. Rörliga medarbetare tar del i processer oavsett om de är inne eller ute.

Bill Gates skrev om temat acceleration i boken ”Affärer med tankens verksamhet” och ansåg att ett företags informationssystem kan jämföras med kroppens nervssystem. Han påstår att en siffra som nedtecknas på papper är en återvändsgränd, medan en siffra som nedtecknas digitalt är början på ett företags strategiska tänkande.

Resultatet blev Microsofts Dotnet-plattform. Det är inte överraskande att de flesta företag väljer Microsofts Windows Mobile när den mobila tekniken kommer in genom huvudentrén.

Nu handlar det om att slakta eller bli slaktad. Räkna med att din konkurrent använder mobila lösningar för slakta sina ledtider.

Är du också en slaktare?

Andreas Sjöström
är konsult på Sogeti. Du når honom
på andreas.sjostrom@sogeti.se