Lagändringen som nu ska göra tjänster som Ratsit.se olagliga kunde ha kommit till stånd långt tidigare. Redan 2005 - ett år innan Ratsit.se lanserades - fanns ett förslag på justitiedepartementet.

– Det lämnades aldrig till tryckeriet. Jag var i princip färdig, men det gick aldrig på remiss, säger Kenneth Nordlander, tidigare ämnesråd på justitiedepartementet.

En av förklaringarna till att Ratsit.se har kunnat bedriva sin kontroversiella verksamhet trots kritiken är snabb personalomsättning på departementet. Under 2006 och 2007 har tre personer arbetat med frågan och förslaget tycks ha fallit mellan stolarna.

– Det har ganska naturliga orsaker faktiskt. En del tror annat, men så var det i alla fall inte under min tid, säger Kenneth Nordlander som lämnade departementet våren 2006.

Förslaget som då togs fram syftade till att täppa till det hål i lagstiftningen som Ratsit.se utnyttjar. Sajtens verksamhet tillåts eftersom den använder ett utgivningsbevis - samma skydd som nättidningar har.

Henrik Holmberg, ämnessakkunnig på justitiedepartementet, berättar i dag att ett nytt förslag till sist är på gång.

– Vi förbereder just nu en departementpromemoria. Den kan under våren 2008 leda till en lagändring, säger han till Sydsvenskan.

På Datainspektionen välkomnar man en lagändring som ställer samma krav på Ratsit.se som på traditionella kreditupplysningsföretag.

– Det gör oss glada. Vi har väntat på det här, säger Hans Kärnlöf på Datainspektionen.

Som en av remissinstanserna väger Datainspektionens röst tung inför att lagen godkänns eller avfärdas.

– Vi kommer att ställa oss positiva till det om man går tillbaka till det gamla systemet. Kreditupplysningslagen har fungerat mycket bra.

I en intervju med CS nyligen sade sig även Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund vara bekymrad över det hål i lagen som utnyttjas av kreditupplysningssajterna.

Fakta

  • Ratsit.se erbjuder gratis kreditupplysning på nätet.
  • Till skillnad från traditionella tjänster skickas ingen kopia till den vars uppgifter begärs ut.
  • Tack vare att företaget som förser Ratsit.se med kredituppgifter har ett utgivningsbevis omfattas webbplatsen av yttrandefriheten som skyddas av grundlagen. Sajten är i juridisk mening en publikation.
  • Ratsit.se lanserades i november 2006.
  • Efter skarp kritik slutade företaget att lämna de fyra sista siffrorna i personnummer, bara en vecka efter lanseringen.