Beslutet innebär att Netonnet stänger den tyska verksamheten, som består av en Internetshop samt av lagershopar i München och Nürnberg.

– Verksamheten i Tyskland har inte nått de uppställda målen. Samtidigt har vi en stor potential att växa ytterligare i Sverige, där verksamheten redan går bra. Dessutom har den nyligen startade verksamheten i Norge utvecklats bra, säger Netonnets vd Anders Halvarsson.

Genom att lämna Tyskland kommer koncernens resultat att förbättras väsentligt. Avvecklingen av den tyska verksamheten kommer att kosta mellan 15 och 20 miljoner kronor, och reservationer för det har redan gjorts i innevararande räkenskapsårs fjärde kvartal.

Men trots att bolaget bränt sig på den tyska verksamheten är vd Anders Halvarsson beredd att fortsätta öppna ännu fler lagershopar.

– Vår affärsidé med internet och lagershopar fungerar mycket bra och därför är det viktigt att vi fokuserar alla vår energi och kraft på att expandera och vidareutveckla vårt koncept för att uppnå högre lönsamhet, säger Anders Halvarsson.