Enligt Pfeiffer hindrar Windows Vista användarens kreativitet i högre utsträckning än Windows XP. Slutsatsen bygger på en analys av Vista och dess påverkan på användarna.

Mätningarna avser bland annat graden av användarstrul, som graderats med mätetalet uif, user interface friction och operativsystemets effektivitet, skriver nyhetstjänsten IT-Enquirer.
Uif definierar och mäter hur användarna reagear inför ett operativsystem eller program när de utför vissa uppgifter.

Analysen visar att trots att Microsoft säger sig ha gjort användargränssnittet enklare, verkar snarare motsatsen gälla.
Ett exempel är precisionen i Vistas mushantering. I såväl cad, grafisk design och design av sidor ger Vista prov på bristande precision och långsam menyhantering som hämmar användarna.

Precisionen i Mac OS X rankades bäst, med omdömet 0,08, följt av Windows XP med 0.40 och Vista med 0,52. Vid hantering av menyer är Vista 20 procent sämre än XP och Vistas hantering av foldrar är 16 procent sämre.