Fyller i skattedeklaration för ett bolag varje månad. För det mesta ska två nollor skickas på blankett till Östersund med bil och tåg eller flyg. Genom att knappa på nätet kan jag spara 60 spänn om året och rädda en glaciär.

E-legitimation ska funka med Mac och Firefox. Redan på andra försöket laddar jag hem paketet!
Skatteverket, here I am!

”Välj ett certifikat att ange som identifikation.”

Hmm, till instruktionsfilen (vars svenska är exakt citerad):
”Om du inte visste så består din e-legitimation av två ’delar’, en del som du använder för legitimering och en del som du använder när du undertecknar något, tex din deklaration.”

Ok, bara att ta den som säger legitimering alltså?
”Nu stöter du nästa problem. Firefox presenterar e-legitimationerna på ett sådant sätt att det inte går att skilja dem åt visuellt vilket du ska använda vid legitimering. I 95 % av fallen så är den första av dina två e-legitimationer/certifikat som du ska välja. Börja med att göra det.”

Ok! Ny ruta kommer upp. Knappar in lösenordet. Inne?
Nä ... Samma fråga: ”Välj ett certifikat att ange som identifikation.”

Ok, väljer det undre. Knappar in lösenord igen. Inne?
Nä: ”Välj ett certifikat att ange som identifikation.”

Ok, satsar stenhårt på det undre igen. Lösenordsrutan. Inne? ”Välj ett certifikat att ange som identifikation.” Kör cykeln några varv med det undre men kommer aldrig ur.

Satsar på övre igen. Lösenord. Inne? Nä: ”Välj ett certifikat att ange som identifikation.”
Har ju faktiskt aldrig testat det övre två gånger i rad ... och ... Jag är ett geni!

Välj månad: Klickar på januari 2007:
”Fel vid etablering av en krypterad anslutning till www2.skatteverket.se. Felkod: -12205.” Klickar igen då ... Jabba!

Fyller i mina två nollor i formuläret. Fortsätt! ”Fel vid etablering av en krypterad anslutning till www2.skatteverket.se. Felkod: -12205.” Helvete... Fortsätt en gång till. Jabba!

Röd varning. Åh sjutton, tänk att tre nollor måste fyllas i på nätet... Ok, big dea ... ”Fel vid etablering av en krypterad anslutning till www2.skatteverket.se. Felkod: -12205.”

Förbannade kryptonörd! Jag ska nog visa vem som tröttnar snabbast!

Klick: ”Fel vid ...”. Klick: ”Fel vid ...”.

Klick, sådär ja, där fick du!

Blanketten sammanfattas med en knapp: ”Jag har granskat och vill skriva under.”

Väljer det undre för signering då. Ger lösenordet. Svar: ”Välj ett certifikat att ange som identifikation.”

Ok då för andra gången: Det undre! Nix! Kom aldrig ur cykeln nu. Stängde Firefox och började om.

Lärdomar: 1. Varje klick är minst fyra klick: Krypteringsfel-certifikat-lösenord-certifikat.

2. Välj identifieringscertifikat (det övre) även när du ska signera. Åtminstone ibland.

3. Specialhack (funnet efter två timmars kamp för att anmäla giro till Skattekontot): Gör en total reload av sidan för att besegra kryptonörden. Endast vid viss typ av webbsida dock.

4. Människan kan vinna i längden.

5. Pappa hade givit upp.

6. ”24-timmarsmyndigheten” kommer inte att funka förrän pappa inte ger upp.

Oscar Swartz