Varken Telenor eller Teliasonera vill kommentera uppgifterna.

– Vi kommenterar inte vilka affärer vi är intresserade av eller inte, säger Scott Engbrigtsen, informationschef på Telenor till DN.

Att Teliasonera ser positivt på en strukturaffär bekräftas däremot av Tom von Weymarn, styrelseordförande i Teliasonera, och Mats Odell betonade nyligen Teliasoneras behov av en strategisk partner.

En jätteaffär där Telenor köper Teliasonera skulle vara mycket kontroversiell ur konkurrenssynpunkt med tanke på de båda operatörernas starka ställning på de nordiska marknaderna.

Enligt uppgifter till DN ska kontakter på politisk nivå redan ha etablerats mellan Teliasonera och den norska staten som äger 54 procent av aktierna i Telenor.