Innehållet i propositionen som lämnades till riksdagen i dag är i stort detsamma som tidigare varit känt. Vissa mindre ändringar har gjorts efter att lagrådet lämnat sina synpunkter.

Lagförslaget ger alltså Försvarets radioanstalt - eller en annan myndighet som regeringen utser - rätt att lyssna på trådbunden data- och teletrafik som passerar landets gränser.

Trafiken ska filtreras automatiskt efter särskilda sökbegrepp och det som avlyssnas får enbart gälla utländska förhållanden. Signalspaningen får inte heller avse endast en viss fysisk person.

De integritetskyddande delarna i lagen är att spaningsmyndigheten måste söka tillstånd från en tillståndsmyndighet, i dag Försvarets underrättelsenämnd, att ett integritetsskyddsråd inrättas på FRA, och att uppgifter som rör en fysisk person eller som är skyddade av meddelarfriheten omedelbart ska förstöras.

Socialdemokraterna och den övriga oppositionen har öppnat för att rösta för en bordläggning av förslaget, något som skulle skjuta upp lagen minst ett år. Socialdemokraterna säger att man ska ta ställning till frågan inom de kommande veckorna.

– Vi ska noga granska förslaget och se om militärens ökade befogenheter är motiverade och om man gjort rätt avvägning när det gäller den utvidgade avlyssningen, säger Thomas Bodström (s), justitieutskottets ordförande.