Även om företagets produktportfölj innehåller innovativ teknik, verkar Sun ha svårt att få ut den på marknaden. Företaget står därmed i dagsläget vid en av de mest kritiska punkterna i sin historia.

Liksom många framgångssagor i Silicon Valley började Sun Mikrosystems historia med en galen idé. Under en tid när databranschen dominerades av stordatorer ville Suns grundare leverera den allra modernaste tekniken till universitet, myndigheter och storföretag.

Sun var inte ensamt. Kriget om arbetsstationer under 80-talet var stenhårt. Men till slut skingrades dammet och Sun klev fram som den dominerande aktören, tack vare ett hemligt vapen. Till skillnad från konkurrenterna, som levererade komplexa, slutna operativsystem för sin hårdvara, levererade Sun enligt standarder som operativsystemet unix samt nätverksprotokoll som tcp-ip och ethernet.

Standard betydde lägre forsknings- och utvecklingskostnader som i sin tur ledde till lägre priser. Medan konkurrenterna drev fram egenutvecklad teknik som dyrbara juveler gav Sun i stort sett bort hela system – åtminstone om man jämför med dåtidens pristariffer.

Tack vare denna galna idé växte Sun till ett företag som omsatte 850 miljoner dollar på fem år. I dag, 25 år efter grundandet, har Sun ett starkare engagemang i öppna standarder än någonsin.

Företaget har dessutom skaffat ett nytt vapen: öppen källkod. Suns vd Jonathan Schwartz har lovat att släppa koden i hela företagets programportfölj, från Solaris till Java.
Allt handlar om hur man skapar lönsamhet. Att skapa intäkter genom att ge bort vissa saker. Under tiden för dotcombubblan växte Sun blixtsnabb genom att sälja sina stora multiprocessormaskiner Sparc som körde på företagets operativsystem Solaris.

Sun var en maktfaktor. De sålde dyra och sexiga system. Sun var så framgångsrikt att det företaget glömde sin historia. Hade Sun förblivit vid sina rötter, hade det kunnat varit en storspelare på unix i dag.

Samtidigt som Suns storhetsperiod kom operativsystemet Linux, som från grunden byggde på öppna standarder. Det kunde bara göra lite av det som Solaris klarade, men det var gratis och kunde köras på x86-hårdvara. Parallellt utvecklades x86-plattformen snabbt och blev så kraftfull att den kunde börja konkurrera med de snabbaste superdatorerna. Suns produkter blev i jämförelse dyra och komplicerade.

Suns programchef Rich Green sade nyligen att öppen källkod är det som ska få Sun att växa. Med andra ord: lär folk att fiska och du får en marknad för bete. Men hur ska man tjäna pengar när till och med fiskspöna är gratis?

Svaret är att gå tillbaka till rötterna, öppna standard och öppen källkod överallt. Och att ta betalt för de produkter och tjänster som skiljer sig och är bättre än konkurrenterna. Allltså framför allt Suns hårdvara. Med andra ord samma ursprungsidé som 1982.

Men I dag finns mängder av nya trender på marknaden. Virtualisering gör att företaget kan öka belastningen på existerande servrar och dra nytta av kapaciteten på ett helt annat sätt än tidigare.

Men Sun spår ett gigantiskt uppsving i behovet av standardiserad, högkapacitetshårdvara.

Företagets teknikchef Greg Papadopoulos säger att det handlar om en övergång till massiva, skalbara system.
Alltså program för komplex bearbetning, informationslager och griddsystem.

Internetdistribuerade datorfarmar kommer att växa fram, stora och kraftfulla nog att kunna operera i en helt global miljö och som hanterar program med en kraft som i dag är en våt dröm för varje programmerare.

Företagets senaste lanseringar, med bland annat Ultrasparcprocessorn är utformade för att hantera parallella program med multitrådar (multithreading). Dessutom breddar företaget sitt utbud inom nätverksbaserad hårdvara.
Fortfarande har Sun en lång väg för att få visionen att fungera ute hos kund. Det ser i dag inte ut som det skifte som Sun hoppas på ska ske på egen kraft, utan att det är något som Sun själva måste skapa.

Det råder inget tvivel om att Sun har överlägsen teknik. Men på dagens marknad är det inte alltid bästa tekniken som vinner. Vissa av Suns tidigare rivaler under kriget på arbetsstationer, som gamla Apollo Computer kan vittna om det.

Men så länge Sun arbetar för sin idé om öppen källkod och öppna standarder, både i ord och gärning, kommer det alltid att finnas utrymme på marknaden, oavsett hur stor denna är

Fakta

  • År 2000 såg Suns vd Scott McNealy bara en ljus framtid för sig. Bolaget omsatte 5 miljarder dollar på kvartalsbasis, en ökning med 88 procent jämfört med 1999.
  • Företagets nya Ultrasparc III processor sålde som smör. Men marken skakade under Sun.
  • Exakt ett år senare tvingades McNealy avisera att första kvartalets intäkter låg 43 procent lägre än 2000 och med en förlust på 158 miljoner dollar.
  • Därefter gjorde Sun förlust under tio kvartal i rad. Nu är företaget på spåret igen med det andra lönsamma kvartalet i rad. Vinsten uppgår till 126 miljoner dollar och intäkterna till 3,56 miljarder dollar.
  • Bolagets nedgång berodde till stor del på dotcombubblan, där en stor del av företagets intäktsbas försvann över en natt.
  • Vinstsiffrorna är en klar revansch för ett företag som började som en tuff konkurrent på arbetsstationer, överlevde dotcom-kollapsen och som nu är på väg att återfå sin forna status under sitt 25-årsjubileum.