– Jag har ägnat fem sex år åt att tjafsa om pengar som inte finns, säger Eric Thomas.

– Mjukvara har jag utvecklat som en hobby.

För att slippa betala skadestånd med pengar som inte finns har han begärt konkursskydd för sitt amerikanska dotterbolag.

Eric Thomas är grundare och vd för L-Soft, ett svenskt företag som utvecklar och säljer program för hantering e-postlistor. L-Soft är ett av världens ledande företag inom e-postlistor. Moderbolaget finns i Sverige, men den juridiska tvisten gäller det amerikanska dotterbolaget L-Soft International.

Skadeståndskraven på över tio miljoner dollar kommer från en programutvecklare som 1995 utvecklade en e-postserver åt L-Soft på kontrakt.

– Oavsett vad jag tycker i sakfrågan, säger Eric Thomas, så är skadeståndskraven absurda.

Efter nästan sex års processande i USA har en jury gett programutvecklaren rätt. Eric Thomas väntar nu på att domaren i målet ska ta ställning till juryns utslag. Domaren som bestämmer skadeståndets storlek. Motparten kräver 10,6 miljoner dollar för uteblivna royalties – vilket Eric Thomas ser som ett fantasibelopp.

– Under hela den tid som tvisten gäller omsatte vårt amerikanska dotterbolag fyra miljoner dollar. De måste tro att eftersom vi är ett internetföretag så har vi hur mycket pengar som helst.

Det normala i amerikanska rättegångar av detta slag är att det slutar med att parterna gör upp i godo. Men det har motparten konsekvent avvisat.

Genom att försätta L.-Softs amerikanska dotterbolag i chapter 11 överlåter Eric Thomas skadeståndsanspråken på en konkursdomare.

Fordringsägarna får då samsas om de pengar som finns i företaget, och kan inte få ut fantasibelopp.

I bästa fall slutar det med att företaget, som idag har 26 anställda, lever vidare.

Utslaget i målet kan dessutom, påpekar Eric Thomas, skapa ett märkligt prejudikat. Programmeraren har nämligen inte bara krävt royalty för e-postservern, utan också för alla L-Softprogram som kräver e-postservern för att fungera. Blir detta prejudicerande kan Microsoft, om företaget skulle vilja, kräva royalties av alla som säljer Windowsprogram.

Eric Thomas tänker överklaga domstolens utslag, men amerikansk lag säger att skadeståndet ska betalas innan överklagandet tas upp.

Fakta

Företaget L-Soft utvecklar och säljer program för hantering av e-postlistor för diskussionsforum, nyhetsbrev och marknadsföring.

Företaget, som hör hemma i Stockholm, startades 1994 av Eric Thomas, som 1986 utvecklade det första programmet för e-postlistor. Han är fortfarande vd för företaget. L-Soft har kontor i Storbritannien, Tyskland och USA och totalt 3700 kunder.

Amerikanska konkurslagens elfte kapitel motsvarar den svenska lagen om företagsrekonstruktion. Chapter 11 innebär att företaget skyddas mot fordringsägare samtidigt som verksamheten drivs vidare. Den tidigare företagsledningen fortsätter normalt att leda företaget.

När ett företag är i chapter 11 kan det sluta på två sätt. Antingen går företaget i konkurs och läggs ner, eller också gör företaget en uppgörelse med fordringsägarna och fortsätter sedan verksamheten på normalt sätt.