Bodström och Messing är socialdemokraternas representanter i justitie- respektive försvarsutskottet. Deras röster väger mycket tungt för hur s-riksdagsledamöterna röstar i frågan.

Det var under eftermiddagens extrainsatta riksdagsdebatt om förslaget som Thomas Bodström gav beskedet att han rekommenderar sina partikamrater att rösta nej. Därmed skulle förslaget via så kallad minoritetsbordläggning skjutas upp i ett år, eftersom även Vänsterpartiet och Miljöpartiet är emot.

- Vi kan inte utsätta svenska medborgare för detta.

– Propositionen håller inte måttet i avvägning och rättssäkerhet, säger Thomas Bodström som riktar hård kritik mot att lagförslaget skulle ge militären brottsbekämpande uppgifter.

- Försvarsministern säger att det inte blir någon förändring, men mig lurar han inte. Den militära underrättelseverksamhetens mandat utvidgats till att beröra de brottbekämpande myndigheternas område, det står klart och tydligt. Det handlar bland annat om vapenbrott och människohandel - alltså vanlig brottsbekämpning, säger Thomas Bodström.

Miljöpartiets Peter Eriksson, som initierat dagens debatt, är inne på samma linje:

- Alla stora politiska frågor som finns ska FRA få spana mot, enligt förslaget. Löser vi verkligen miljöproblemen med avlyssning?

- Vill vi ha en stat med obegränsad rätt att avlyssna och övervaka allt vi gör? Kan vi lita på staten? Erfarenheten säger nej, säger Peter Eriksson och hänvisar till den åsiktsregistrering som Säpo avslöjades ägna sig åt.

- Det här är ett av de mest långtgående förslagen i världen. Inte ens USA, som var de som drabbades av terrorattackerna den 11 september, har man kunnat ge så långtgående befogenheter, säger Alice Åström, v.

Karin Edström, m, försvarar förslaget, liksom Folkpartiets Allan Widman, som dock ser risker.

- Risken är att någon missbrukar signalspaningen. Vi ska inte ta lätt på den här propositionen. Och det handlar inte bara om en teknikanpassning. Mejl är det papperslösa samhällets brev, där handlar det om en utvidgning, säger Allan Widman.

Folkpartiet sluter ändå upp bakom förslaget, för att ge Sverige fortsatta möjligheter att upptäcka hot mot rikets säkerhet.

Moderaternas Sten Nordin välkomnar debatten men tycker att debattnivån stundtals blivit för låg.
- Det finns ingen dold agenda här, allt står i propositionen.

- Säger vi nej till det här har vi avhänt oss möjligheten att bedriva signalspaning, som har stor betydelse för vår säkerhet, säger Sten Nordin.

Regeringens proposition kommer nu att behandlas i riksdagens utskott. Varken Kristdemokraterna eller Centerpartiet deltog i dagens debatt.