(CS/ Hannover)
– Vanligtvis när ni ser mig brukar jag komma med nya regleringar. Men inte i dag. Det blir inga regleringar. Vi måste ge branschen möjligheterna att verkligen "go for it", meddelade EU-kommissionär Viviane Reding på ett pressmöte i källaren av Hannovermässans stora konferenscenter.

När Viviane Reding för ett år sedan, på förra årets Cebit, berättade att kommissionen skulle utreda rfid-teknikens för- och nackdelar hade hon just fått höra talas om tekniken, erkände kommissionären idag. Men när hon på mässgolvet blev förevisad teknikens potential blev hon snabbt en entusiastisk anhängare. En entusiasm som byggts än starkare under året.

– Jag har sett vad branschen har på gång, och det är riktiga "killer applications", säger Viviane Reding.

Trots oro för vad rfid-tekniken kan få för konsekvenser för människors integritet och privatliv behövs det alltså inga regleringar, anser Viviane Reding. Inte heller behöver sådant som frekvensanvändning och standarder regleras, det är kommissionären övertygad om att branschen klarar av att lösa själv.

– Jag tror att branschen har ett intresse att få det att fungera. Rfid fungerar bara om kommunikationen mellan olika system och delar sker skarvlöst, säger Viviane Reding, och tillägger att hon har ett nära samarbete med den amerikanska regeringen och för samtal med bland andra Rysslands högsta ledning för att se till att rfid-tekniken blir användbar globalt.

Närmast i den rfid-strategi som EU-kommissionen lagt upp blir att sätta samman en intressegrupp, där branschrepresentanter och andra intressenter ska diskutera hur tekniken bäst används. Detta ska resultera i ett antal rekommendationer för hur integritet och dataskydd bör hanteras. Viviane Reding understryker att ingen människa ska behöva bli föremål för rfid-användning utan vetskap eller mot sin vilja.

– Vi tror på transparens och på informerade medborgare. Vi måste ge människor en valmöjlighet, säger hon.

Viviane Redings entusiasm för rfid, eller "smarta radiotaggar", som kommissionen valt att kalla tekniken, bygger både på ekonomiska möjligheter och på samhällsnytta. Rfid ska kunna användas för allt från att motverka piratkopiering av varor till att förbättra sjukvården, och sett i pengar är potentialen enorm. Bara marknaden för rfid-tekniken är värd en halv miljard euro idag och väntas vara värd 7 miljarder euro om tio år.

– Men den största ekonomiska vinningen är inte i tekniken i sig utan i användningen av den, säger Viviane Reding.
Under årets Cebit tycks rfid vara större än någonsin, en stor hall är ägnad bara för rfid.

Fakta

Rfid står för Radio Frequency Identification och är en teknik för att läsa och lagra information på avstånd från så kallade taggar, små kretsar som kombinerar radiosändare, mottagare och minne.