Antalet datorer, infrastruktur för telekommunikation och datakommunikation, uppkopplade företag, uppkopplande individer och grundläggande it-kompetens nådde en kritisk massa. Individer kan konkurrera oavsett var de befinner sig.
I den första globaliseringsvågen var det länder som globaliserades. I den andra vågen var det företag.

I denna tredje globaliseringsvåg är det individen som blir global. Aldrig någonsin har så många människor samarbetat över jordklotet som nu.

Anupam Kumar är 17 år. Han bor tillsammans med sin stora familj i ett skjul utanför New Delhi i Indien. Familjens hus saknar rinnande vatten och taket håller inte tätt. Anupam är duktig på matematik. Hans dröm är att komma in på ITT, Indian Institute of Technology.

Vid inträdesproven i början av 2005 sökte 200 000 personer till ITT.

4 000 kom in, det vill säga 2 procent av de sökande (att jämföra med 10 procent vid Harward University eller i princip 100 procent vid KTH i Stockholm).

Det är lätt att inse vilken skola som kommer att utexaminera de skarpaste hjärnorna.

Av Indiens drygt en miljard invånare är hälften under 25 år. Unga, hungriga och ambitiösa.

Utbildning inom matematik och teknik är deras biljett till ett bättre liv. Och nu kan de konkurrera med resten av världen.
Samtidigt befinner vi oss i ett åldrande Europa. I den rika delen av Europa är vi dessutom mätta, ganska nöjda och rätt blasé. Vi blir allt äldre samtidigt som vi föder allt färre barn.
Enligt FNs ”Global Migration Commission” behöver vi ett tillskott på ungefär 75 miljoner arbetsföra människor i Europa under de närmaste 50 åren för att behålla ”status quo” i balansen mellan en arbetsför och en icke arbetsför befolkning.

Och de finns där, redo att göra jobbet: Hungriga, ambitiösa, välutbildade. Nästa generation från Indien, Kina och övriga Asien.

Välkommen Anupam, om du nu skulle ha lust att hjälpa oss i Europa. Vi tar tacksamt emot din hjälp, för vi fixar det inte själva.

I dag lever och verkar tre procent av jordens befolkning i ett annat land än där de är födda.
Vid förra sekelskiftet var den siffran tio procent.

Vi kommer att få se en tid av stora folkvandringar igen.
Globaliserade individer som rör
sig friktionsfritt och styrs av sina arbetsuppgifter och sitt livslånga lärande.

Vi har goda möjligheter i Sverige att skapa förutsättningar för globaliserade individer.

Vi måste fokusera på individen som entreprenör och kreatör. Det är entreprenörer som skapar tillväxten i vår värld.
Svenska entreprenörer agerar och konkurrerar med entreprenörer i Indien eller Kina som dessutom är hundra gånger fler.

Vi konkurrerar alltmer på samma villkor.
Morgondagens Ericsson kanske föds i någons flickrum i Sverige.

Men chansen är nog större att det föds i Anupams skjul utanför Delhi i Indien.
Jorden har blivit platt