(CS/Hannover) Siemens monter domineras av produkter som ska underlätta kommunikation mellan olika plattformar. Under parollen Breaking Free visas resultatet av ett samarbete med Nokia kallat Hipath Mobile Connect.

– Du kan förflytta dig mellan trådlösa nät, det interna nätet på kontoret eller vanliga gsm-nätet utan att det ska märkas, säger Birgit Eicher när hon visar produkterna.

Hon bevisar att det fun­gerar genom att slå på en av Nokias wlan-försedda telefoner och växla mellan olika nät. Birgit Eicher betonar också att detta inte är en framtidsprodukt – den börjar säljas nu. Ett paket för 50 användare kostar 50 000 kronor. För 1 500 användare kostar det 300 000 kronor.

Flera utställare som CS pratar med säger att det är precis den här utvecklingen de sett fram emot, exempelvis den stora tyska växelleverantören Cytel.

– Vi är i slutfasen av våra tester. Det är helt klart att kunderna skulle föredra om de slapp hålla reda på flera olika telefoner och nummer, säger Cytels marknadschef Gabriele Jäkel.
Trots att företaget är tyskt kommer det i första hand att samarbeta med Nokia i produktutvecklingen.

I Ericssons monter, som ligger i ett fristående hus, är de ansvariga också entusiastiska över utvecklingen mot en skarvlös övergång mellan näten.

– Vi har givetvis länge arbetat med liknande lösningar som de Siemens och Nokia nu visar upp, säger Christoph Bach, företagets tyska produktchef.

Han är däremot hemlighetsfull om exakt hur långt arbetet kommit och visar hellre upp en annan produkt som kommer under årets senare del.

– I dag har hushållen oftast en gemensam telefon men snart ska man kunna använda mobiltelefonen för att ringa i det vanliga nätet, säger Christoph Bach och lyfter ner en låda som hänger på väggen.

Den kallas Femto Cell och är en accesspunkt för hemmabruk. Priset förväntas hamna på 1 500–2 000 kronor

Fakta

  • Årets spaning på Cebit visar att näten börjar flyta ihop och man ska kunna använda samma telefon oavsett om man pratar i wlan, i gsm-nät eller vanliga kontorsnätet.
  • Siemens är oerhört dominerande på Cebit och finns representerade i en rad olika hallar. I hall 13 får de tampas med en rad andra leverantörer av växlar, mobilsystem och telefoner.
  • Hipath Mobile Connect fungerar ihop med Siemens program Hipath 8000 som utvecklats ihop med Nokia. Samarbetet innebär att Nokias telefoner i E-serien nu certifieras för Siemens lösning men den ska givetvis även fungera ihop med Fujitsu Siemens handdatorer. I nästa vända ska även en rad telefoner som bygger på Windows Mobile certifieras.