För första gången har Symantec i sin stora säkerhetsrapport tittat på hur säkerhetsläget är i varje land. Och resultatet är en kalldusch för alla som tror att Sverige ligger bra till på säkerhetsområdet.

– Jag trodde, eller rättare sagt hoppades, att vi skulle ligga bättre till jämfört med resten av Europa eftersom vi har en hög datormognad, säger Per Hellqvist, säkerhetsexpert på svenska Symantec.

Rapporten, som heter Internet Security Threat Report och kommer var sjätte månad, visar bland annat att Sverige ligger trea i kategorin över var hackarna är mest aktiva och har bäst fotfäste. Här finns också näst flest servrar för att kontrollera hackarnas botnät, som används för överbelastningsattacker och för att sprida spam. Vi kan också stoltsera med att vara tvåa i världen på listan över var handeln med stulen information som bankkort, användarkonton och lösenord sker.

– Att det finns en stå stor bredbandspenetration i Sverige är en bra grogrund för hackarna, säger Per Hellqvist.

Den stora aktiviteten i Sverige får allvarliga konsekvenser.

– I förlängningen handlar det om förtroendet för internet. Jag pratar redan med användare som funderar på att skippa e-post eftersom de är oroliga för vad som sprids den vägen. Om förtroendet försvinner blir det en ekonomisk nackdel för e-handeln, säger Per Hellqvist.

Han är inte ensam om att vara bekymrad över Sveriges framskjutna position i dessa sammanhang. Poliskåren har hittills haft det svårt att komma åt brottsligheten.

– Lagstiftningen när gäller att ta itu med botnät och blockeringsattacker har haltat i Sverige, vilket har försvårat vårt arbete. Men det är lagändringar på gång, säger Jim Keyzer, kriminalinspektör på Länskriminalens it-forensiska grupp.

Sveriges ir-incidentcentrum, Sitic, vill dock försvara Sverige och svenskarna.

– De siffror vi har visar att allt fler skyddar sig, även om det än så länge inte är 100 procent, säger Johan Mårtensson, enhetschef på Sitic.

Och om det är någon som alla är överens om är det att alla användare måste installera patchar och ha ett skydd på flera nivåer, till exempel brandvägg och virusskydd.