Fråga 1: Vilka verkliga bevekelsegrunder har du haft som grund för bryta den ed som du förmodligen har svurit att skydda ditt lands innersta hemligheter?

Fråga 2: Du sa i en intervju: "Jag har noggrant utvärderat varenda handling jag exponerat för att säkerställa att det var lagligt och i allmänhetens intresse att lämna ut”. Du sa också att ” det finns dokument kvar som skulle kunna göra stor skada mot enskilda individer, men eftersom jag inte är ute efter att skada individer så har jag inte exponerat dessa dokument. Mitt mål är att skapa en öppenhet." Vilka kriterier använde du då för att avgöra vilka handlingar du skulle lämna ut eller inte lämna ut?

Fråga 3: Vad säger det dig om att ett lands underrättelsetjänsts säkerhetssystem har så bristfälliga rutiner och processer på plats för att förhindra att en extern konsult som du få tillgång till så kvalificerat sekretessbelagda uppgifter, och dessutom ges möjlighet till att tanka bort stora mängder med information utan att en enda varningsklocka har ringt?

Fråga 4: Som svar på en fråga från en journalist, som för ett år sedan tittade på en motsvarande händelse som inträffade 1971 där Daniel Ellsberg läckte information från en dator i Pentagon med känslig information om Vietnamkriget, angav han att ”det var för att förbättra allmänhetens förståelse för den amerikanska underrättelsetjänstsapparatens mål och metoder.” På samma typ av fråga svarade du: "Detta land är värt att dö för."
Militäranalytikern Daniel Ellsberg, som var mannen som erkände läckan den gången, valde att inte fly från USA när han ertappades.
Om du nu känner så starkt för ditt land att det är ”värt att dö för”, varför återvänder du då inte till USA för att försvara dig mot de anklagelser du har fått mot dig?

Fråga 5: Publicerade artiklar säger att du kan söka politisk asyl i bland annat Ecuador, som nyligen antagit en lagstiftning som starkt begränsar pressfriheten i landet. Förstår du att du söker asyl till ett land som har mindre frihet än det som du i värsta fall kommer att erbjudas av USA om du återvänder? Kan det faktum att valet av Ecuador som en framtida möjlig vistelseort för dig skada ditt eget syfte med att läcka informationen?

Fråga 6: Vad är ditt budskap till oss inom informationssäkerhetssamfundet, som hävdar att dina handlingar vanärar våra rykten speciellt för systemadministratörer både inom och utanför myndighetssfären? Hur reagerar du på deras oro att, som en följd av ditt handlande, denna grupp möjligen får ett rykte om sig att inte vara pålitliga och därför inte ska ha access till den här typen av information?

Epilogen till dig måste självklart bli: På vilket sätt tycker du att du har förbättrat vardagen för den enskilda medborgaren, och framförallt för dig själv?

Dan Larsson är informationssäkerhetsanalytiker på FRA.