Nu höjs röster för att it-säkerheten på myndigheterna fortfarande inte prioriteras i tillräckligt stor utsträckning. Det är kommunikations- och säkerhetsföretaget Ipnett som i en undersökning frågat 210 it-chefer om deras it-vanor och säkerhetsrutiner, och siffrorna visar på stora brister.

Bland annat säger mer än var femte it-chef, 22 procent, att de inte har någon aning om de har haft en incident under de senaste två åren som påverkat verksamheten. Var fjärde it-chef säger även att de inte har några särskilda verktyg eller rutiner för att hantera privata enheter som anställda använder i arbetet. Olof Ferenius är vd för Ipnett i Sverige, och menar att det handlar om en brist på förståelse.

– Det behövs mer pengar och resurser till att stödja it-cheferna i deras arbete, jag tror inte att det finns en tillräcklig förståelse för detta högre upp, säger Olof Ferenius.

34 procent av de tillfrågade myndigheterna uppger att de inte heller har något skydd mot överbelastningsattacker, trots flera uppmärksammade fall där myndigheter utsatts för just sådana attacker.

Olof Ferenius vill inte lägga skulden på it-cheferna själva, men tycker att siffrorna visar att problemen med en allt mer komplex it-miljö, där utvecklingen går fortare framåt, fortfarande är ett problem som många myndigheter har svårt att hantera. Han menar att en bidragande orsak kan vara drivkraften hos politikerna att köpa it-tjänster. En följd blir att man inte ser it som en central del av verksamheten.

Han anser även att flera av siffrorna sannolikt är lägre inom företagsvärlden, även om undersökningen i det här fallet inte inkluderar sådan statistik.

– Ibland är det nog lättare att få stöd för de här frågorna på företagen eftersom problemen blir mindre komplexa rent organisatoriskt.

Det finns dock tecken på att utvecklingen går åt rätt håll. 37 procent av de tillfrågade myndigheterna säger att de har behov av att se över sina rutiner i dessa frågor.