Franck Cohen, som är Europachef för SAP, har väntat länge på att det ska lossna för molntjänster i Europa.

– Vi hade molntjänster för små och medelstora företag framme redan för fyra år sedan och vi väntar fortfarande på att de ska lossna, säger han.

För att det ska lossna när det gäller efterfrågan på molntjänster är han helt övertygad om. Fler och fler företagskunder vill ha rörliga kostnader för it.

– Molntjänster är både billigare, bättre och enklare att använda än att göra egna investeringar i infrastruktur.

Ett hinder idag är olikheterna i de nationella lagstiftningarna för dataskydd. Eftersom han förutom att vara Europachef också är chef med Mellanöstern och Afrika är han djupt medveten om de stora olikheterna mellan länder. En del länder saknar lagstiftning för dataskydd, medan till exempel Saudiarabien har som absolut krav att ett datacenter alltid måste ligga innanför landets gränser. I Ryssland är det lag på att myndigheterna ska ha tillgång till leverantörens källkod.

Därför är det självklart för SAP att stötta EU-kommissionens förslag till ny förordning för ett gemensamt dataskydd för unionen.

– Om vi vill göra något så måste det göras på EU-nivå.

Han hoppas därför att kommissionens tidplan att ett gemensamt EU-beslut blir verklighet nästa vår.
– Det ger oss fördel framför amerikanska företag.

Att amerikanska företag som Google och Facebook motarbetar förslaget, ser han som naturligt.

– Det är bra att medvetenheten ökar om hur dessa företag hanterar informationen. De säljer information. Det gör inte SAP. Vi skyddar information.

Han anser också att det är bra att frågan om företagsbeskattning uppmärksammas.

– Det är inte rimligt att amerikanska bolag verksamma i Europa år efter år betalar så litet i företagsskatt här.

Medan dataskydd är en fråga för individen, så är vikten av att data är korrekt över tiden i första hand en fråga för företag. Här syftar han på att data idag finns i realtid både på företagens egen utrustning, i molnet och i mobilen.

– Hur data förblir korrekta över tiden när de hanteras på dessa plattformar, kommer att bli en allt viktigare fråga. Här har vi en lösning på problemet, säger Franck Cohen.