Säkerhetsföretaget F-Secure är mitt upp i en strategiomläggning. Traditionellt har företaget levererat program, som skyddar pc mot elak kod. Målgruppen har varit konsumenter, som installerar programmen på sina datorer. Nu håller allt på att förändras. Företaget har gjort stora investeringar i datacenter runt om i världen och idag är det inte enbart pc som skyddas.

– Nu breddar vi till molnet och vi skyddar alla typer av mobila klienter, säger Christian Fredrikson, som sedan två tillbaka är vd på F-Secure.

Företagets övergång till molntjänster är ett direkt svar på att utbudet av internetuppkopplade klienter har ökat och diversifierats. I stället för att installera hela programmet på sin pc, så installerar kunden en mycket liten klient på sin mobila enhet och resten sköts via molntjänsten.

Christian Fredrikson lyfter fram två produkter som tydligast illustrerar företagets omvandling. Den första är Younited där kunden överlåter alla sin datatrafik att gå genom F-Secures datacenter, där alla attacker mot de uppkopplade klienterna upptäcks och blockeras.

– Tjänsten bygger på att kunderna har tillit till oss och vi kan garantera att vi inte har några bakdörrar till NSA.

Varje dygn upptäcker den här molntjänsten mellan 100 000 och 300 000 mutationer av attacker.

– De kriminella har precis som vi automatiserade system. Det pågår en ständig kamp mellan oss och dem.

Den andra produkten är en molntjänst som lanseras i slutet av februari med namnet F-Secure Freedome.

– I stället för att skydda en enskild pc, så skyddar Freedome all trafik till och från vilken uppkopplad klient som helst.

Tjänsten gör också den uppkopplade klienten helt anonym.

– Tjänsten gör att ingen kan spåra det du gör på nätet.

Genom Freedome går det också i realtid se vilka som försöker spåra den uppkopplade klienten.

– Eftersom vi utgår från trafiken, så kan alla typer av mobila enheter skyddas, till och med Apples.

F-Secure är alltså på väg att bli ett molnföretag, men inte helt och hållet.

– Det kommer att finnas kunder som vill installera våra program på sin pc och dem tänker vi fortsätta att serva, säger Christian Fredrikson.