Länge har det varit känt att oviljan att uppdatera mjukvaran bland datoranvändarna är en av orsakerna till att skadlig kod frodas på pc-marknaden. Nya siffror visar dessutom att problemet möjligen är mer utbrett än vad många experter tror.

Läs mer: Hård kritik mot säkerhetsbrister hos Adobe

Det är nämligen inte bara Adobe, som annars får agera syndabock i liknande fall, som är problemet – även populära mediaspelare som VLC och Quick Time körs allt mer i gamla versioner. Och eftersom dessa ofta innehåller gott om säkerhetsluckor kan det få allvarliga konsekvenser.

– En hackare kan utnyttja ett sårbart program genom att lura användaren att spela upp en video eller en ljudfil som har blivit smittad av skadlig kod. På så sätt kan de installera en trojan eller något liknande på datorn, säger Kasper Lingaard på säkerhetsföretaget Secunia.

Ser man på just VLC är siffrorna anmärkningsvärt höga. Ungefär var femte pc i Sverige har en version av programmet som ännu inte har uppdaterats. Även Apples Quick Time och Itunes ligger i farozonen, även om de programmen inte är installerade i lika stor utsträckning.

– Fram till nu har säkerhetstänket från privatpersoner handlat om de mer traditionella verktygen, som antivirus, brandväggar och spamfilter. Att se på sårbarheter i mjukvara, och vilka program som vanligtvis drabbas, är fortfarande relativt ny information för de flesta användare.

Det gäller helt enkelt att hålla sina program uppdatera, en självklarhet som många glömmer av. En ursäkt kan vara att det är svårt att hålla reda på alla program. Kasper Lingaard förklarar nämligen att det finns 74 program installerade på den genomsnittliga svenska datorn, och att användaren behöver hantera 26 olika uppdateringsmekaniker för att hålla sig a jour.

– Det enda sättet att skydda sin pc mot sårbar mjukvara är att säkerhetsställa att alla program är uppdaterade till den senaste versionen. Därför ska man alltid tacka ja till de uppdateringar som kommer, och inte spara dem till senare. Det finns även program som sköter uppdateringarna automatiskt.