Övergången till molntjänster kan leda till komplexa beroenden mellan flera leverantörer. Då krävs det ofta att en utomstående expert analyserar om säkerheten håller måttet. Det märker det svenska konsultföretaget Netsafe.

Företaget har arbetat i Ciscomiljö i 16 år och fick nyligen den högsta utmärkelsen som en Ciscopartner kan få. När företagets kunder nyligen gav sina omdömen så fick Netsafe utmärkelsen Customer Satisfaction Excellence.

Netsafe grundades av Emanuel Lipschütz. Idag är han företagets vd och berättar om ett ganska typiskt uppdrag, som väl illustrerar komplexiteten i beroendeförhållanden molnövergången skapar.

Enligt gängse sed inom konsultbranschen måste företagens namn hållas hemliga, men så här kan det se ut. Företag A anlitar en molntjänst från företag B, som i sin tur har lagt molntjänsten på Amazons plattform. Den här modellen är inte alls ovanlig vid övergången till molntjänster.

– Utmaningen för den ursprungliga kunden, det vill säga företag A, är att de tappar kontrollen de tidigare haft, säger Emanuel Lipschütz.

Uppdraget för Netsafe är att analysera säkerheten och just i det här fallet fanns mycket att påpeka.

– När ett företag tar steget till molnet är det viktigt att allt sätts upp på rätt sätt.

Det gäller inte minst när det handlar om att köpa infrastruktur som en tjänst. Men det behöver inte alltid röra sig om molntjänster.

– Ibland händer det att en sourcingleverantör vill ha sin infrastruktur säkerhetsanalyserad eller att en kund ber om en säkerhetsanalys av sourcingleverantörens infrastruktur.

När allt mer av försäljning sker via nätet ställs också allt högre krav på tillgänglighet hos nätverk och datacenter.

– Tidigare kunde det tolereras att ett nät låg ner i tio sekunder. Idag får det inte vara nere ens en sekund. Samma saka gäller för datacenter. När ett går ner, så måste ett annat direkt ta över. Det är mycket viktigt idag.

Fakta

Netsafe grundades i Stockholm 1997 av Emanuel Lipschütz, som då var blott 17 år gammal.

Företaget säljer konsulttjänster inom datakommunikation, säkerhet, datacenter och operatörsnät.

Förra året blev företaget guldpartner åt Cisco och har idag 18 anställda.

Årsomsättning ligger på drygt 30 miljoner kronor, varav den största delen, 22 miljoner kronor, kommer från konsulttjänster och resten från försäljning av Ciscoutrustning.